31.10.2014 | 14:55

Raport Kwartalny za okres 1 lipca – 30 września 2014 roku

Wzrost rentowności i przepływu środków pieniężnych, poprawa zdolności operacyjnej zgodnie z planem

 

  • Portfel zleceń: 1.379,5 (1.296,0) mln EUR na koniec września, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z końcem września 2013 roku.
  • Obroty: 566,7 (594,8) mln EUR.
    • Przy uwzględnieniu kursów wymiany walut w poprzednim roku obroty spadły   o 3 procenty w porównaniu z takim samym okresem minionego roku.
  • EBITDA: z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, EBITDA wyniosła 25,3 (26,8) mln EUR, czyli 4,5 (4,5) procent obrotów.
    • Rentowność poprawiła się w stosunku do poprzedniego kwartału, a marża EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych plasowała się na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku dla analogicznego okresu.
    • EBITDA z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych wyniosła 21,5 (23,3) mln EUR, czyli 3,8 (3,9) procent obrotów.
  • Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem pozycji o charakterze finansowym oraz przed opodatkowaniem: 20,5 (11,1) mln EUR.
  • Kapitał obrotowy: 49,4 (119,9) mln EUR na koniec września. Dążenie do celu w postaci osiągnięcia ujemnego kapitału obrotowego na koniec 2016 roku przebiega zgodnie z planem.

 

Wypowiedź Prezesa i Dyrektora Generalnego Fredrika Strand

 

 „Podczas naszego Dnia Rynków Kapitałowych, który odbył się w Sztokholmie we wrześniu położyliśmy nacisk na nasz jasno zdefiniowany plan poprawy rentowności. Zgodnie z tym, potwierdziliśmy nasze główne założenie wykorzystania ogromnego potencjału naszych rozwiązań w całym cyklu eksploatacji. Megatrendy w naszej dziedzinie biznesu, takie jak zaostrzenie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, digitalizacji i rynków rozdrobnionych, działają na naszą korzyść.

 Kluczem do naszej bieżącej poprawy rentowności jest nasza własna efektywność wewnętrzna, którą zwiększamy dokonując niezbędnych zmian w naszym modelu operacyjnym i w procesach. Dokonujemy przekształcenia  z modelu holdingu finansowego w jedną spójną firmę usługowo-projektową. W związku z tym, nasze zasady i procesy operacyjne będą zasadniczo takie same we wszystkich krajach. Zarządzanie projektami związane z kontrolą projektów zostało już ulepszone, działalność projektowa ulega obecnie scentralizowaniu w kierunku projektowych jednostek biurowych, a zdolność prowadzenia projektów zgodnie z wyznaczonymi celami poprawiła się. W rezultacie, wyniki działań projektowych w Norwegii kształtowały się na dobrym poziomie w trzecim kwartale, zgodnie z planem. Ponadto, dokonaliśmy inwestycji w zakresie systemów, narzędzi i dalszej harmonizacji, aby skrócić proces fakturowania. Nasze ulepszone zarządzanie kapitałem obrotowym można dostrzec w poprawie przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej także w okresie od lipca do września.

 Odnotowaliśmy również pozytywny rozwój naszego portfela zleceń, do 6 procent od końca września 2013 roku w wysokości 1.379,5 mln EUR pod koniec września. Ogłosiliśmy kilka multimilionowych zleceń, takich jak projekt Henninger Tower w Niemczech o wartości 33 mln EUR, realizację projektu centrum badań DZNE w Bonn (blisko 9 mln EUR) oraz transakcję dotyczącą centrum handlowego Aquis Plaza w Akwizgranie (około 5 mln EUR). W Finlandii, niektórzy z naszych klientów musieli odroczyć swoje projekty, ale jesteśmy również w stanie zapewnić stosunkowo duże nowe oferty, takie jak dostarczenie systemów elektroenergetycznych do centrum handlowego Valkea w Oulu, o wartości 3,5 mln EUR. W Norwegii dostarczamy kompleksowe rozwiązania techniczne dla komisariatu w Arendal, również o wartości powyżej 3 mln EUR.”

 Wytyczne na rok 2014 (bez zmian)

Caverion zaktualizował swoje wytyczne na rok 2014 dnia 14 lipca 2014 roku. Według zaktualizowanych wytycznych, Caverion szacuje, że przychody Grupy z porównywalnych kursów wymiany walut i EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w 2014 roku pozostaną na poziomie roku ubiegłego.

 W 2014 roku planowany poziom EBITDA zostanie osiągnięty poprzez poprawę efektywności operacyjnej, rozwój działalności usługowej i konserwacyjnej, jak również zwiększenie działalności projektowej w Niemczech. Potencjalne zmiany w ogólnym środowisku makroekonomicznym jednak mogą mieć wpływ na działalność Grupy Caverion i jej klientów.

 

Nieoficjalne tłumaczenie z j. angielskiego
Przeczytaj pełny Raport Kwartalny na stronie internetowej www.caverion.com.

 

Go back to list