29.01.2016 | 00:00

Caverion opublikował biuletyn finansowy Caverion za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

1 października – 31 grudnia 2015 r.
• Liczba zamówień: 1461,4 (1323,6) mln EUR.
• Dochód: 667,8 (660,2) mln EUR.
• EBITDA: 34,0 (34,3) mln EUR, lub 5,1 (5,2) procent przychodów.
• Kapitał obrotowy: -13,6 (-19,3) mln EUR.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: 83,1 (100,0) mln EUR.

1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.
• Dochód: 2443,0 (2406,6) mln EUR.
• EBITDA: 91,5 (67,5) mln EUR, lub 3,7 (2,8) procent przychodów.
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: 85,8 (113,5) mln EUR.
• Zyski na akcję, podstawowe: 0,37 (0,22) EUR na akcję.

Pełna treść Raportu okresowego jest dostępna na stronie Caverion.com

Go back to list