28.10.2016 | 17:34

Raport okresowy Caverion Corporation za okres 1 stycznia – 30 września 2016 r.

Raport okresowy Caverion Corporation z 27 października 2016 r. o godz. 9.00. EEST

1 lipca – 30 września 2016 r.

Portfel zleceń: 1450,9 (1477,2) mln EURO.

Przychód: 582,0 (573,7) mln EURO.

EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 19,5 mln EURO, czyli 3,3 procent przychodów.

EBITDA: 13,8 (21,3) mln EURO, czyli 2,4 (3,7) procent przychodów.

Kapitał obrotowy: 57,9 (36,1) mln EURO.

Swobodny przepływ środków pieniężnych: -38,8 (-14,2) mln EURO.

Zysk na jedną akcję, podstawowy: 0,02 EURO (0,08) za jedną akcję.

1 stycznia – 30 września 2016 r.

Przychód: 1758,1 (1775,3) mln EURO.

EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 26,1 mln EURO, czyli 1,5 procent przychodów.

EBITDA: 10,9 (57,5) mln EURO, czyli 0,6 (3,2) procent przychodów.

Swobodny przepływ środków pieniężnych: -100,1 (-19,8) mln EURO.

O ile nie ma innych uwag, liczby w nawiasach odnoszą się do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Słowo od Prezesa Tymczasowego i Dyrektora Generalnego Sakariego Toikkanena

- W trzecim kwartale 2016 roku w Caverion Corporation realizowana była restrukturyzacja działalności oraz analiza portfela projektów. W wyniku analizy zostało zauważonych jeszcze kilka projektów, które stanowią wyzwania w zakresie zarządzania i realizacji. Rozpoznane problemy dotyczą głównie oddziałów w Szwecji, Danii, Norwegii, Niemczech oraz rozwiązań przemysłowych. Na podstawie analizy firma Caverion wdraża i będzie wdrażać bardziej konserwatywne korekty kosztorysowe oraz zabezpieczenia związane ze swoimi portfelami projektów. Korekty mają wpływ na wyniki Grupy w trzecim i czwartym kwartale 2016 roku.

Naszym celem na koniec roku jest ukończenie programu restrukturyzacji. Obecnie szacujemy, że zmniejszenie całkowitej liczby personelu będzie miało wpływ na około 1000 pracowników, czyli więcej niż w ramach pierwotnych przewidywań (700 pracowników). Całkowity kosztorys działań restrukturyzacyjnych opiewa obecnie na 20-24 mln EURO (poprzednio ok. 22-26 mln EURO) w roku 2016. Ponadto kontynuowaliśmy cięcia na uznaniowe koszty stałe związane z rozwojem, doradcami i podróżami.

Firma Caverion wprowadziła również surowszą procedurę przetargową do projektów w Grupie od drugiego kwartału. Zakończenie restrukturyzacji i nacisk na wyższe marże projektowe mają wpływ na portfel zleceń w trzecim kwartale. W rezultacie portfel zamówień Caverion nieznacznie się zmniejszył w trzecim kwartale w stosunku do poprzedniego roku. Nowo powstała funkcja Projects Group wspiera obecnie również biura zarządzania projektami (PMO) w oddziałach.

Pomimo zwiększonego nacisku na restrukturyzację udało nam się osiągnąć EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji na poziomie 19,5 mln EURO (7-9/2015: 21,3) w trzecim kwartale. Nasze przepływy pieniężne były w trzecim kwartale nadal niezadowalające. Aby rozwiązać ten problem, zaczęliśmy kłaść wzmożony nacisk na fakturowanie i zarządzanie należnościami z zamiarem poprawienia zarządzania kapitałem obrotowym i przepływem gotówki w całej grupie.

Nasze otoczenie rynkowe pozostaje korzystne. Szczególnie w Finlandii, Szwecji i Niemczech toczy się bardzo dużo przetargów. Caverion ma rozwiniętą ofertę usług obejmujących cały cykl życia budynków i branż.

Rada Nadzorcza powołała z dniem 27 września 2016 Ariego Lehtorantę na nowego prezesa i dyrektora generalnego Caverion Corporation. Ari dokładnie zna firmę, jej strategię i działalność. Ari obejmie swoje stanowisko 1 stycznia 2017 roku.

PERSPEKTYWY NA ROK 2016

Perspektywy rynkowe dotyczące usług i rozwiązań Caverion

Megatrendy w branży, jak np. wzrost udziału technologii w budynkach, wymogi dotyczące efektywności energetycznej, zwiększenie cyfryzacji i automatyzacji, jak również postępująca urbanizacja, w dalszym ciągu sprzyjają zapotrzebowaniu na usługi i rozwiązania firmy Caverion w najbliższych latach.

Przewiduje się, że rynek instalacji i konserwacji technicznej powinien pozostać stabilny, można się jednak spodziewać, że konkurencja cenowa w ramach projektów związanych z instalacjami technicznymi pozostanie w dalszym ciągu zacięta. Wymagania dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy warunków wewnętrznych oraz zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska będą istotnymi czynnikami sprzyjającymi pozytywnemu rozwojowi rynku. W Norwegii na ogólną sytuację gospodarczą miało spowolnienie w przemyśle naftowym, które pomimo niedawnej stabilizacji może mieć nadal ujemny wpływ na branżę instalacji i konserwacji technicznej.

W przypadku dużych projektów przewiduje się, że w ciągu roku będą się pojawiać nowe przetargi na budynki i dla przemysłu. Oczekuje się, że niskie stopy procentowe oraz dostępność finansowania będą sprzyjać inwestycjom. Przewiduje się, że zapotrzebowanie na projektowanie i budowę kompleksowych rozwiązań technicznych w dużych i technicznie wymagających projektach będzie się rozwijać korzystnie. Jednak niepewność sytuacji ekonomicznej ma wpływ ma nowe projekty, powodując presję cenową oraz kolejne odroczenia lub odwoływanie projektów.

Oczekuje się, że podstawowe zapotrzebowanie na usługi zarządzane pozostanie silne. Wraz z rozwojem technologii w budownictwie przewiduje się zwiększone zapotrzebowanie na nowe usługi i wzrost popytu na w rozwiązania związane z cyklem życia. Skłonność klientów do skupiania się na swojej podstawowej działalności nadal otwiera szanse firmie Caverion w zakresie outsourcingu obsługi i konserwacji, zwłaszcza na potrzeby władz publicznych, przemysłów oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Wytyczne na rok 2016

Firma Caverion zmieniła w dniu 19 października 2016 roku swoje wytyczne, zgodnie z którymi szacuje się, że przychody Grupy w 2016 roku utrzymają się na poziomie z poprzedniego roku (2015: EUR 2443 mln EURO), a EBITDA Grupy z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji za rok 2016 będzie się mieścić w zakresie 40-50 mln EURO (2015: 91,5 mln EURO).

Więcej informacji w j. angielskim znajda Państwo tutaj

Go back to list