17.02.2017 | 10:30

Publikacja giełdowa Caverion Group - sprawozdania za rok 2016

Opublikowany przez Caverion Raport Roczny online przedstawia informacje dotyczące strategii grupy, operacji biznesowych, środowiska działania oraz społecznej odpowiedzialności firmy. Na stronie www.caverion.com/investors dostępne są Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz Sprawozdanie z działalności grupy Caverion. Pełną publikację - w języku angielskim - podsumowującą ubiegły rok wraz z wystąpieniem dyrektora generalnego grupy można znaleźć na stronie annualreport2016.caverion.com. Sprawozdania także do pobrania w formie pdf.

2016 był rokiem restrukturyzacji – podsumowuje nowy Prezes i CEO Ari Lehtoranta

„Dla Caverionu rok 2016 był rokiem specjalnym i niestety rozczarowującym. Podczas tego okresu okazało się, że nasze wyniki były słabsze niż zakładano, zaś dalsze badania wskazały fundamentalne, zasadnicze problemy. Doprowadziło to do zmian na stanowisku dyrektora generalnego, dyrektora finansowego oraz na kilku innych kluczowych stanowiskach Grupy, jak też osób zarządzających w dywizjach, szczególnie w tych przeżywających większe problemy, tj. Dywizji Szwecji, Niemiec i Danii-Norwegii.

Cały rok poświęcono restrukturyzacji, która wywarła wpływ na 1060 stanowisk pracy. Te niefortunne działania były konieczne dla podniesienia wskaźnika naszej rentowności. Całkowite koszty restrukturyzacji wyniosły w 2016 roku około 27 mln euro. Oceniamy, że działania restrukturyzacyjne poprawiły wyniki za ubiegły rok o około 18 mln euro. Szacowane oszczędności będące efektem tych działań mają w roku 2017 wynieść w 40 mln euro, czyli o 22 mln więcej niż w roku ubiegłym. Dodatkowo obcięliśmy koszty stałe uznaniowe, dotyczące np. rozwoju projektów, konsultacji oraz podróży.

W 2016 roku firma Caverion zakończyła w biznesie projekty około 3 000 projektów. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich zakończonych projektów, a także dużych projektów, w których prace trwają, przeterminowanych należności i kwestii spornych z klientami. W wyniku tych rewizji poczyniliśmy niezbędne modyfikacje szacowania kosztów, odpisy oraz zwiększenie prowizji w portfolio projektów, co na rok 2016 dało 59 mln euro. Zbyt optymistycznie oszacowano dochody ze sprzedaży prac dodatkowych w projektach, koszty oraz prognozy wpływów, jak też różnego rodzaju wyzwania związane z realizacją projektów. Straciliśmy w 2016 roku kilka punktów procentowych na marżach w projektach nie tylko w dużych, ale także w instalacjach technicznych w mniejszych projektach. Wyniki z projektów były słabe w Szwecji, Niemczech oraz rozwiązań przemysłowych. Wcześniej stanęliśmy również przed problemami w Dywizji Dania-Norwegia.

Wierzymy, że nasz poziom ryzyka stale obniża się, mimo pewnego ryzyka w trwających projektach, szczególnie w dywizjach wspomnianych wyżej. Szacujemy, że pozostałe zidentyfikowane ryzyka w projektach w 2017 roku wyniosą w przybliżeniu 20 mln euro. Podjęliśmy działania, które pomogą nam polepszyć wyniki w biznesie projektów. Tak więc przeorganizowaliśmy ten właśnie biznes i scentralizowaliśmy wszystkie działania w ramach dużych projektów w dedykowanych zespołach zarządzających projektami, podnieśliśmy marże w ofertach i ustanowiliśmy procedury analizowania opłacalności ofert oraz zarządzania procesem dużych projektów. Kontynuujemy działania mające na celu wzmocnienie roli zarządzania biznesem projektów oraz rozwój obowiązkowych szkoleń kierowników projektów.

Ukończenie restrukturyzacji, wdrożenie bardziej surowych procedur ofertowania oraz skupienie na wyższych marżach projektowych wpłynęły także na wielkość zamówień w czwartym kwartale ub.r. To rodzi potencjalnie ryzyko dotyczące wskaźnika produktywności w roku 2017 w wysokości niemal 10 mln euro. Dodatkowo oceniamy, iż może wystąpić ryzyko związane z przeterminowanymi należnościami w wysokości kolejnych 10 mln euro.

Wyniki w obszarach biznesu utrzymanie techniczne i usługi zarządcze, które stanowią część naszego biznesu Usługi, utrzymały dobry poziom w 2016 roku. Dziś jasno widzimy, że Dywizja Dania-Norwegia dokonuje zwrotu. Finlandia i Austria zanotowały w ubiegłym roku dobre wyniki. Pod koniec roku nastąpiła także konkretna poprawa w wielkości przepływów gotówkowych oraz kapitału obrotowego.

Rozpoczęliśmy budowanie silniejszej firmy Caverion w przyszłości. Dzięki zrealizowanym oraz planowanym działaniom, wraz ze zmianami organizacyjnymi i kierowniczymi przytoczonymi wcześniej, kładziemy podwaliny pod przyszły postęp. Rok 2017 będzie dla nas rokiem stabilizacji i rozwoju – jeszcze nie w pełni odzwierciedlającym potencjał zysku. Skupimy się na kolejnych działaniach naprawczych oraz menadżerskich w dywizjach i jednostkach biznesu. Zaczęliśmy także przygotowanie strategii w perspektywie 2020 roku. Otoczenie rynkowe pozostaje korzystne. Portfolio usług Caverionu oraz znajomość branży są doskonałymi atutami dla tworzenia zwycięskiej firmy.”

Perspektywy na rok 2017

Prognozy rynkowe dla usług i rozwiązań Caverion

Megatrendy w branży, takie jak wzrost technologii w budynkach, wymogi efektywności energetycznej, wzrost cyfryzacji i automatyzacji wraz z urbanizacją, będą podnosić popyt na usługi i rozwiązania oferowane przez Caverion w całym bieżącym roku.

Projekty 

Oczekujemy, że rynek instalacji technicznych oraz dużych projektów pozostaną na dobrym i stabilnym poziomie, przy jednoczesnej ścisłej rywalizacji cenowej. W obszarze dużych projektów spodziewane jest utrzymanie, a nawet w jakimś stopniu wzrost poziomu zapotrzebowania na oferty. Niskie stopy odsetkowe oraz dostępność form finansowania będą wspierać inwestycje. Oczekuje się, że wzrośnie popyt na projektowanie i wykonanie kompleksowych rozwiązań technicznych w projektach dużych i wymagających technicznie oraz stabilny popyt zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Również wymagania co do wzrostu efektywności zużycia energii, lepsze warunki wewnątrz budynków oraz ściślejsza legislacja środowiskowa będą znaczącymi czynnikami wspierającymi rozwój rynku.

Usługi

Spodziewane jest zachowanie zasadniczego popytu na utrzymanie techniczne i usługi zarządcze. Wraz z rozwojem technologii w budynkach spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na nowe usługi oraz rozwiązania uwzględniające cały cykl eksploatacji obiektu. Tendencja wśród klientów do skupiania się na kluczowej działalności będzie wciąż otwierać przed grupą Caverion szanse w kategoriach działań outsourcingowych i utrzymania, szczególnie dla władz publicznych, przemysłu i obiektów użyteczności.

Przewidywania na rok 2017

Caverion szacuje, że przychody Grupy w roku 2017 pozostaną na poziomie z ubiegłego roku (w którym wyniosły 2 364 mln euro), zaś EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji podwoi się (w 2016 roku wyniosła 15,6 mln euro).

Roczne zebranie generalne 2017

Roczne zebranie generalne grupy Caverion odbędzie w Messukeskus w Helsinkach się w piątek 17 marca br. O godz. 10.00 (EET). Pełny protokół posiedzenia łącznie z wnioskami Zarządu zostanie opublikowany jako oddzielna publikacja giełdowa.

Informacje finansowe na rok 2017

Raporty okresowe w br. będą publikowane 28 kwietnia, 20 lipca oraz 27 października.

Tłumaczenie nieoficjalne z języka angielskiego tekstu dostępnego na stronie caverion.com.
 
Go back to list