24.02.2017 | 00:00

Technologia cyfrowa sprawia, że utrzymanie nieruchomości staje się bardziej transparentne

mobile devices
Powoli nasze społeczeństwo zmienia się z przemysłowego w usługowe; generalnie przemianom podlegają umiejętności i zainteresowania ludzkie, podobnie jak kultura życia zawodowego. Liczba osób związanych z obszarem informacji rośnie, zaś w miarę rozwoju technologii informacyjnych również pracownicy operacyjni będą stawali się po części pracownikami wiedzy.

Zatrudnieni w sektorze usług będą w większym stopniu przyuczać się do usług samodzielnych zakupów, co wyeliminuje kulturę „zrób to sam”. W efekcie spadnie liczba osób ze zdolnościami manualnymi, wykorzystywanymi raczej w czasie wolnym. W pracy częściej będą przydawać się elektroniczne urządzenia mobilne niż klucze i wkrętaki.

Ludzie staną się bardziej obeznani informatycznie i będą wiedzieli, jak uzyskać zdalny dostęp do potrzebnych im opcji. Budynki, pojazdy czy usterki urządzeń będą diagnozowane przy użyciu różnych aplikacji. Praca fizyczna będzie konieczna w przypadku mechanicznych napraw oraz konserwacji, zaś umiejętności manualne będą wykorzystywane bardziej efektywnie. Wiele problemów będzie rozwiązywanych z pomieszczeń kontrolnych, zaś monterzy  będą poszukiwać podpowiedzi na You Tube i w instrukcjach „na żywo” lub w zespołach wsparcia technicznego dla dostawców urządzeń. 

W efekcie osoby zajmujące się utrzymaniem nieruchomości staną się ekspertami w swojej dziedzinie, mając wsparcie w postaci systemów łącznych informacji i typu Big Data. Nastąpią zmiany w zakresie konserwacji nieruchomości i napraw. Obecnie zawodowi monterzy nabywają umiejętności przez lata doświadczeń i szkoleń. W przyszłości dojdzie do tego praktyka w wykorzystaniu informacji wskazujących pewne prawidłowości. Jednak żadne maszyny nie zastąpią umiejętności oraz intuicji i obserwacji czynionych przez ludzi. Ich praca w utrzymaniu nieruchomości pozostanie nie do przecenienia, bowiem maszyny i urządzenia wymagają fizycznej konserwacji, nawet jeśli są stale śledzone przez automatykę i czujniki.

Efektywne kosztowo i wysokiej jakości utrzymanie

Opisany wyżej kierunek rozwoju w obszarze nieruchomości daje namacalne wyniki w sensie efektywności kosztowej oraz niezakłóconego użytkowania powierzchni. Zdalne monitorowanie pozwala zapewniać ekonomiczne wykorzystanie energii oraz dobre warunki w pomieszczeniach. Efektywność kosztowa wzrasta dzięki temu, że naprawy dokonywane są częściej na podstawie gotowej diagnostyki błędów niż poprzez analizowanie ich na miejscu. W ten sposób lepiej wykorzystuje się czas pracy i doświadczenie zawodowe. Wszystkie te usprawnienia przynoszą właścicielowi nieruchomości korzyści w postaci niższych kosztów oraz wyższej jakości serwisu.

Caverion posiada rozwinięte usługi cyfrowe (IoT) wspierające działania klientów oraz własne. Firma uruchomiła dla klientów portal generujący automatycznie raporty, które pozwalają śledzić zdarzenia dotyczące obiektu, tj. zgłoszenia serwisowe, czynności konserwacyjne oraz czas potrzebny na ich wykonanie i podjęte działania. Informacje są dostępne w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły. To wykorzystanie Internetu przemysłowego z prawdziwego zdarzenia.

 
Go back to list