27.06.2017 | 13:00

Dźwięki muzyki, czyli budynki akustycznie doskonałe

Hałas w terenach zurbanizowanych powoduje, że budynki biurowe czy użyteczności publicznej muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie dźwiękoszczelności. Są jednak i takie budynki, dla których wymagania te są określone na wyjątkowym poziomie, możliwym jednak do spełnienia dzięki współczesnym technologiom. Wśród nich znajdziemy sale koncertowe, a takie między innymi zaprojektowała i wykonała firma Caverion.

The Royal College of Music, Sztokholm, Szwecja

Nowy kampus Royal College of Music w Sztokholmie zaprojektowano tak, by spełniał specjalne wymagania akustyczne.

Caverion poważnie potraktował nasze wymagania i rozwiązał problemy, które nawet trudno zobrazować na rysunkach budynku projektowanego z myślą o spełnieniu tak wysokich standardów akustycznych” – mówi Johan Wessel, kierownik projektu w Akademiska Hus.

Music College

Oczekiwania klienta: 

Założono, że powstanie jeden z najbardziej nowoczesnych na świecie college’ów muzycznych, a zarazem miejsce wydarzeń kulturalnych oraz spotkań mieszkańców Sztokholmu.

Budynek ma spełnić wysokie standardy akustyczne. Studia nagrań, sale wykładowe i koncertowe muszą być całkowicie dźwiękoszczelne; również instalacje techniczne budynku muszą spełniać bardzo wysokie wymagania.

Projekt był niezwykle interesujący, ze specjalnymi wymaganiami akustycznymi dla sal ćwiczeń, studiów nagrań czy sal koncertowych. Istotne znaczenie miała całkowita dźwiękoszczelność” – wyjaśnia Sara Tauberman, kierownik projektu w Caverion.

Rozwiązanie:

Caverion dostarczył rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i oświetlenia dla studiów muzycznych, pomieszczeń edukacyjnych i sal koncertowych. Wysokie standardy akustyczne stanowiły dla firmy liczne wyzwania techniczne. Dla przykładu rurociągi zostały wyposażone w kompensatory i kołnierze gumowe, mające tłumić drgania i hałas, a w celu zminimalizowania jego poziomu zastosowano specjalną masę uszczelniającą, która nie twardnieje.

Wszyscy zaangażowani w projekt wzięli udział w jednogodzinnym szkoleniu, by łatwiej zrozumieć specjalne wymagania. Każdy etap prac był analizowany i zatwierdzany przez reprezentujący klienta zespół inżynierów ds. akustycznych.

  • Budynek wykończono w październiku 2016 roku. Powierzchnia całkowita ponad 200 pomieszczeń dźwiękoszczelnych: 21 000 m2, powierzchnia kampusu: 16 000 m2.
  • Budynek posiada system kontroli wilgotności powietrza zapewniający utrzymanie poziomu wilgotności 40-60%.
  • Użytkownik: Akademiska Hus. Kontrahent główny: NCC.
Go back to list