24.07.2017 | 17:00

Podsumowanie I półrocza 2017 roku w Caverion Group

Trwają zmiany na lepsze. Zamknięcie kilku starych projektów obniżających rentowność i cash flow

raport

 

W dniu 20 lipca br. Caverion Corporation ogłosiła wyniki za okes 1 stycznia –30 czerwca 2017.

1 kwietnia – 30 czerwca 2017

 • Portfel zamówień: 1 512,7 mln EUR (3/2017: 1 543,5 mln EUR).
 • Przychody: 5651 mln EUR (615,5 mln EUR).
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: -6.0 (-6.8) mln EUR lub -1.1 (-1.1) procent przychodów.
 • EBITDA: -13.0 (-14.4) mln EUR lub -2.3 (-2.3) procent przychodów.
 • Kapitał obrotowy: 31,0 (15,3) mln EUR.
 • Przepływy pieniężne: -28,2 (-32,6) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,13 (-0,13) EUR na akcję.

1 stycznia – 30 czerwca 2017

 • Przychody: 1 147,4 (1 176,1) mln EUR.
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 0,8 (6,6) mln EUR lub 0,1 (0,6) procent przychodów.
 • EBITDA: -6,2 (-2,9) mln EUR lub -0,5 (-0,2) procent przychodów.
 • Przepływy pieniężne: -46,7 (-61,3) mln EUR.

O ile nie zaznaczono inaczej liczby w nawiasach odnoszą się do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 

Kilka słów podsumowania od Prezesa i dyrektora generalnego Ari Lehtoranty – streszczenie

W drugim kwartale bieżącego roku kontynuowaliśmy zwrot w działaniach i stabilizację operacji. Kontynuowaliśmy wdrażanie działań mających na celu poprawę wyników. Ponadto udało nam się uniknąć kolejnych ryzykownych projektów; wcześniej rozpoczęte projekty obarczone ryzykiem wpłynęły na rentowność i cash flow, przysłaniając postępy, jakie poczyniliśmy gdzie indziej.

Przychody Caverion za drugi kwartał 2017 wyniosły 565,1 (615,5) mln EUR, EBITDA -13,0 (-14,4) mln EUR. Na obniżenie wyniku negatywnie wpłynęły waluty, mniejsza liczba dni roboczych, odpisy oraz bardziej selektywny udział w przetargach. Dywizje Finlandia i Austria stale poprawiają wyniki, Norwegia wzmocniła swoją pozycję, w Szwecji w stosunku do poprzedniego roku poprawił się cash flow. Wyniki są lepsze w biznesie Usługi (wzrost w drugim kwartale o 3,1%), Technical Maintenance i Managed Services.

Biznes Projekty odnotował spadek o 17,7%, czego powodem były duże odpisy w Industrial Solutions oraz Dywizji Niemcy. Mowa o 15 projektach ryzykownych, z których większość zostanie w tym roku zamknięta. Podobnie rzecz ma się z projektem dla nowego zakładu bioprodukcji w Finlandii (Industrial Solutions) – tego lata planowane jest zakończenie prac.

Oczekujemy skutków oszczędności pochodzących z zakończonej akcji restrukturyzacyjnej i redukcji uznaniowych kosztów stałych. W porównaniu do zeszłego roku w pierwszej połowie br. wydatki osobowe spadły o około 3,7 %, a pozostałe koszty operacyjne o 4,4%. W dywizjach Szwecja oraz Industrial Solutions prowadziliśmy dalsze działania skierowane na poprawę wyników, a oczekiwane oszczędności mają wynieść w przybliżeniu 2,7 mln EUR w 2017 roku oraz 5,5 mln EUR w 2018.

W pierwszej połowie roku dokonaliśmy odpisów na łączną kwotę 18,3 mln EUR na wspomnianych już projektach w dywizjach Industrial Solutions oraz Niemcy; pozostałe ryzyko na projektach do końca roku ocenia się na około 20 mln EUR (odpisy tylko na projekcie Industrial Solutions w Finlandii wynoszą 11,2 mln EUR). Szczęśliwie odzyskaliśmy niektóre przeterminowane należności; ryzyko związane z nimi jest nieco niższe o około 10 mln EUR niż zakładane wcześniej na 2017.

Na początku czerwca wyemitowaliśmy obligacje złożone (hybrydowe) o wartości 100 mln EUR, co wzmocniło naszą strukturę kapitałową i pozycję finansową oraz zapewniło podstawę do dalszego rozwoju naszego biznesu. Cieszy zaufanie, jakie okazali w tym zakresie inwestorzy.

 

services

Nowa strategia na jesieni

Wzmocniliśmy nasz zespół zarządzający, a obecnie finalizujemy budowanie strategii do 2020 roku. Nowa strategia zostanie wprowadzona z końcem października br.; po intensywnych pracach 8 zespołów roboczych wiosną i latem przychodzi czas na wypracowanie jej ostatecznego kształtu. Do prac nad strategią, m.in. w zakresie cyfryzacji i zakupów, włączyli się pracownicy z wielu krajów i obszarów eksperckich w Grupie. Firma musi mieć pewność, że strategia jest zrozumiała i zwięzła.

Zarząd zaakceptował główne zasady strategii Grupy, a po wakacjach dywizje przygotują swoje strategiczne plany działań. Więcej informacji Zarząd przedstawi 7 listopada br. podczas Capital Markets Day w Helsinkach.

„Musimy patrzeć w perspektywie roku 2020 i jeszcze dalej, by zrozumieć, w jaki sposób możemy zostać liczącym się graczem w naszej branży i prowadzić zyskowny biznes. Nasze powodzenie i zadowolenie klienta zależą od ludzi. Wierzę, że mamy wszelkie możliwości, by odnieść sukces, kiedy działamy spójnie i mamy jasno oznaczony cel, który chcemy osiągnąć.” – podsumowuje Ari Lehtoranta.

Zapis wideo z przebiegu konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 20 lipca 2017 roku w Helsinkach, jest dostępny na: Half Year Financial report for January-June 2017

 

Tłumaczenie nieoficjalne z języka angielskiego na podstawie materiału ze strony www.caverion.com/investors.

Go back to list