28.09.2017 | 16:03

Może już czas na udoskonalenie technical maintenance w Twoim budynku?

Zwyczajowo obszarami na jakich skupia się property mainternance są utrzymanie terenów zewnętrznych, utrzymanie czystości, utrzymanie samej nieruchomości i technical maintenance; to ostatnie zasadniczo w okresie ostatnich 30 lat nie zmieniło się. W branże krąży nawet żart, że w tej dziedzinie rozwój oznacza jedynie, że obiecuje się coraz więcej, a wykonuje coraz mniej.

Jak w takim razie powinno być i w jakim kierunku powinno się rozwijać utrzymanie nieruchomości? Co należałoby rozwiązywać inaczej? Oto kilka propozycji.

property maintenance

Automatyzacja

To najbardziej oczywista rzecz, jaka przychodzi na myśl, która powinna być coraz lepiej wykorzystana, z uwagi na powszechny dostęp do rozwiązań cyfrowych i coraz doskonalsze technologie. Wielu zarządców nieruchomości korzysta ze zdalnego dostępu i kontroli.

Technologie zabezpieczeń w budynkach

Większość budynków w dzisiejszych czasach, biurowych czy użyteczności publicznej, a w bogatszych społeczeństwach także będących prywatną własnością, wyposażonych jest  w kontrolę dostępu i kamery zabezpieczające. Urządzenia te mogą dostarczyć znaczną ilość danych, na przykład liczbę osób odwiedzających centra handlowe w konkretnych porach dnia. Przetworzenie takich informacji daje już konkretne możliwości właścicielowi nieruchomości, który jest w stanie sterować pewnymi wydarzeniami czy usługami w danym miejscu, lub też po prostu ulepszyć obsługę budynku.

Na telefon oraz w trybie czuwania

Czy to oznacza, że w przyszłości nie będzie się wzywać serwisu do obsługi technicznej, nikt nie przyjedzie na wezwanie? Ależ nie, jednak całkiem przydatne i efektywne będzie zainstalowanie kilku technicznych rozwiązań, dzięki którym doraźne naprawy lub korekcja działań konkretnych urządzeń odbywa się zdalnie, a bardziej skomplikowane naprawy mogą być wykonywane już w godzinach pełnej dostępności serwisu. Zdalne monitorowanie oznacza, że w przypadku nagłych awarii pomoc zostanie udzielona nawet bez fizycznej obsługi wzywanej do tej pory telefonicznie.

Smartfony

Wykorzystanie smartfonów mogłoby pójść dalej. Od lat stosuje się czytniki RFID do bezprzewodowego odczytywania i gromadzenia danych. Korzystając z nich, można zgromadzić ogromną ilość informacji związanych z warunkami fizycznymi. Aplikacja może w czasie rzeczywistym informować o jakości klimatu panującego wewnątrz pomieszczeń. Administratorzy systemu mogliby stwierdzić natychmiast, czy w jakimś miejscu zawodzi technologia, czy też ustawienia są niewłaściwe. Taka możliwość reagowania w czasie rzeczywistym zwiększyłby satysfakcję użytkowników i poprawił komfort w środowisku pracy lub miejscu dokonywania zakupów.

Klimatyzacja oraz instalacje grzewcze

Czy w Twoim budynku przestrzeń biurowa w zimie będzie się ogrzewać także po wyjściu wszystkich w pracy? A może wieczorem temperatura będzie niższa? Analogicznie w przypadku chłodzenia powietrza latem w ciągu godzin pracy i wyłączania chłodzenia po wyjściu wszystkich użytkowników. I ten dylemat można rozwiązać, stosując automatyzację i zdalne sterowanie.

W przypadku coraz większej liczby nieruchomości ze wszystkich instalacji klimatyzacja ma największy udział w rocznym zużyciu energii. Konwencjonalne chłodzenie powietrza, kiedy wykorzystujemy wyłącznie czujniki temperatury, oznacza opóźnienia reakcji w czasie. Integracja systemów z monitoringiem oraz urządzeniami kontroli dostępu może zapewnić bieżące dostosowanie działania instalacji do warunków panujących np. w biurze, w zależności od liczby osób pracujących danego dnia.

Znaczenie fazy projektowania

Już w czasie projektowania budynków należałoby przyjąć szerszy kontekst i rozważyć wykorzystanie najnowszych technologii oraz pełną integrację systemów obsługujących budynek. Powiedzmy, że inwestor rozważa, na wypadek zaniku napięcia w tradycyjnej sieci, produkcję zapasowej energii do ogrzewania powierzchni obiektu, dzięki montażowi kolektorów słonecznych lub instalacji zapewniających wykorzystanie energii geotermicznej. Techniczne systemy budynków powinny być tak projektowane, aby lepiej zarządzać różnymi częściami budynku i umożliwiać elastyczność działania serwisu w długookresowej eksploatacji obiektu. Koszty poniesione na użycie wydajniejszych technologii w fazie wznoszenia budynku zwrócą się podczas użytkowania dzięki oszczędnościom w czasie użytkowania.

Dzięki nowym technologiom i bardziej nowoczesnym rozwiązaniom wiele jest obecnie możliwości usprawnienia technical maintenance i obniżenia kosztów eksploatacji nieruchomości.

Go back to list