Przestrzeń dla innowacji

Centrum badań i rozwoju firmy Caverion znajduje się w Akwizgranie w Niemczech. Stanowi ono nasze zagłębie kreatywności: na powierzchni 1000 m² realizowane są przyszłościowe usługi dla budynków, które cechuje niezawodność, bezpieczeństwo, wygoda, wydajność i stabilność.

Firma Caverion ma szczególne kompetencje w zakresie zarządzania cyklem życia wymagających obiektów, takich jak sterylne i gazoszczelne laboratoria bezpieczeństwa biologicznego, akustycznie wrażliwe teatry i studia telewizyjne, klimatyzowane audytoria, hale wystawiennicze i plenerowe.

Dzięki własnym produktom i rozwiązaniom w zakresie wentylacji, automatyki budynkowej, integracji systemów i zautomatyzowanej zbiórki odpadów zapewniamy bardzo dobre wewnętrzne warunki klimatyczne.

Centrum badań i rozwoju

o        Specjalizuje się w badaniach i rozwijaniu zaawansowanych produktów związanych z wentylacją, chłodzeniem i ogrzewaniem.

o        Zarządza stanowiskami testowymi do symulacji rozwiązań wentylowania, chłodzenia, ogrzewania i akustyki w warunkach rzeczywistych dla wymagających obiektów i systemów budowlanych.

o        Przeprowadza walidacje funkcji systemów i składników wentylacji i klimatyzacji w testach laboratoryjnych w skali 1:1, gwarantując tym samym wysoki poziom wymagań w zakresie komfortu, przepływu powietrza i emisji hałasu.

o        W sytuacjach, gdy testy laboratoryjne w skali 1:1 nie są możliwe (np. dla lotniska, areny sportowej, audytorium, teatru itp.), centrum stosuje symulacje komputerowe (ang. CFD – Computational Fluid Dynamics) do obliczeń przepływu powietrza w pomieszczeniu w oparciu o model komputerowy.

Stanowiska testowe

o        Komora pogłosowa o powierzchni 200 m³ służąca do pomiarów akustycznych

o        Pomieszczenie pomiarowe dla systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) wyposażone w elewację umożliwiającą symulacje letnich i zimowych warunków pogodowych

o        Pomieszczenie testowe do testowania warunków wewnętrznych, w których parametry komfortu można ustawić stosownie do potrzeb

o        Hala klimatyczna o wysokości 12 m do testowania klimatyzacji w miejscach organizowania imprez z przepływem powietrza do 20 000 m³/h i wydajności chłodzenia do 250 kW

Celem Centrum badań i rozwoju jest tworzenie bardzo funkcjonalnych rozwiązań zapewniających bezpieczne, zdrowe i komfortowe warunki do pracy i do życia dla wszystkich użytkowników.