Jesteśmy blisko naszych Klientów!

W Caverion Polska oferujemy usługi serwisowe  od pojedynczych wizyt konserwacyjnych po kompleksową obsługę całego obiektu Klienta. Świadczymy usługi w zakresie obsługi  technicznej, konserwacji, utrzymania  instalacji oraz kompleksowej obsługi budynków  biurowych , centrów handlowych, sklepów i obiektów przemysłowych. 

W ramach serwisu świadczymy m.in. następujące usługi:

  • optymalizacja instalacji pod względem zużycia energii w budynku
  • optymalizacja funkcjonowania obiektów 
  • zarządzanie administracyjne i techniczne obiektem
  • nadzór nad bezawaryjnym funkcjonowaniem obiektu
  • inspekcja, konserwacja i remont, zarządzanie częściami zamiennymi
  • regulacje instalacji ciepła i chłodu (równoważenie instalacji)
Sieć ściśle współpracujących oddziałów regionalnych, szybki czas reakcji, całodobowa obsługa Klienta serwis 24 h / 7 dni w tygodniu

Posiadamy certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie Instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Oferujemy szeroki zakres usług w dziedzinie elektrotechniki

Zajmujemy się zarówno instalacjami elektrycznymi silnoprądowymi jak i słaboprądowymi. Proponujemy naszym Klientom przygotowanie projektów wykonawczych, dokumentacji technicznej oraz planów elektroinstalacyjnych.  Mając wykwalifikowaną kadrę pracowników jesteśmy szybcy i dokładni w realizacji powierzonych nam zadań. Nasze inwestycje traktujemy bardzo poważnie a swoją pracę wykonujemy z należytą solidnością, którą doceniają nasi Klienci. Uzyskaliśmy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrzny i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Prowadzimy sekcję pomiarów i walidacji w ramach której świadczymy takie usługi jak :

  • regulacje i pomiary systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
  • pomiaru natężenia hałasu pochodzącego od systemów wentylacji
  • pomiary w pomieszczeniach  farmaceutycznych (medycznych)  - poświadczone certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji.
  • walidacja pomieszczeń farmaceutycznych (medycznych) .

Zakres usług dostosowywany jest zawsze do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Posiadamy wysoki odsetek własnych pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia

Firma Caverion Polska Sp. z o. o. wdrożyła  i stosuje  zintegrowany system zarządzania w zakresie jakości i środowiska zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN–EN ISO 14001:2005,co potwierdzają certyfikaty TÜV AUSTRIA CERT GMBH.


Poniżej przedstawiamy nasze certyfikaty: