Nasza misja, wizja i nasze wartości

Projektujemy, budujemy i obsługujemy przyjazne dla użytkownika, energooszczędne budynki, infrastrukturę i obiekty przemysłowe.

To nasza misja, cel naszego przedsiębiorstwa.

Jesteśmy czołowym europejskim dostawcą zaawansowanych i zrównoważonych rozwiązań dla cyklu życia budynków i przemysłu .

To nasza wizja. ona określa kierunek naszego rozwoju i to co chcemy osiągnąć.


W naszej działalności kierujemy się zasadami:

Krok do przodu

 • Ciągła nauka zapewnia nam wysoki poziom naszych kompetencji
 • Opracowujemy trwałe rozwiązania dla lepszej przyszłości
 • Działamy innowacyjnie

Współpraca

 • Naszą najważniejszą zasadą jest ukierunkowanie na klienta
 • Funkcjonujemy jako zespół, szanujemy naszych partnerów
 • Współpracujemy i dzielimy się naszą wiedzą

Odpowiedzialność

 • Mamy wysokie standardy etyczne
 • Dotrzymujemy obietnic
 • Jesteśmy proaktywni

Najwyższa efektywność

 • Tworzymy konkretną wartość dodaną
 • Przewyższamy oczekiwania
 • Naszym celem jest być najlepszym