ServiFlex

ServiFlex to pełna umowa serwisowa dotycząca planowanej konserwacji zapobiegawczej. Ta usługa może być przeznaczona dla jednego systemu technicznego lub dla kilku. Umowa w sprawie konserwacji jest opracowywana wspólnie z klientem i dostosowana do jego potrzeb. Klient może wybrać spośród ponad 100 usług modułowych, które pozwolą mu na sprawne prowadzenie swoich codziennych spraw.

Korzyści wynikające z zawarcia kompleksowej umowy serwisowej to:

  • przewidywalność prac konserwacyjnych oraz kosztów materiałów i napraw,
  • dłuższy okres eksploatacji instalacji technicznej i wyższą wartość nieruchomości,
  • stałe wprowadzanie ulepszeń dla zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy,
  • poprawę warunków klimatycznych w pomieszczeniach dla zwiększenia produktywności i wydajności osób, które z nich korzystają.

Ponadto profesjonalnie zarządzane i konserwowane obiekty uwzględniają problemy związane ze zmianami klimatu i przykładowo stosują technologie energooszczędne oraz zmniejszają poziom emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści z umowy w sprawie usługi ServiFlex:

  • gwarancja dostępności jednej osoby kontaktowej we wszystkich sprawach technicznych,
  • planowanie i szacowanie z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb konserwacyjnych związanych z budynkiem lub procesem przemysłowym,
  • dostrzeganie problemów z instalacjami technicznymi przed wystąpieniem poważnych szkód lub strat produkcyjnych.
  • Umowa ServiFlex spełnia wszelkie wymogi prawne, a zawarta w niej dokumentacja wysokiej jakości jest również dostępna online.
ServiFlex


Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt