07.02.2017 | 10:00

Caverion opublikował biuletyn finansowy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

1 października – 31 grudnia 2016 r.

 • Przychody: 606,0 (667,8) mln EUR.
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: -10,5 mln EUR lub -1,7 procent przychodów.
 • EBITDA: -22,2 (34,0) mln EUR lub -3,7 (5,1) procent przychodów.

 • Kapitał obrotowy: -13,6 (-19,3) mln EUR.

 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: 28,0 (73,6) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,17 (0,17) EUR na akcję.

1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

 • Liczba zamówień: 1408,1 (1461,4) mln EUR.
 • Przychody: 2364,1 (2443,0) mln EUR.
 • EBITDA z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji: 15,6 mln EUR lub 0,7 procent przychodów.
 • EBITDA: -11,4 (91,5) mln EUR lub -0,5 (3,7) procent przychodów.
 • Kapitał obrotowy: -2,6 mln (-15,4) EUR.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed składnikami finansowymi i podatkowymi: -72,1 (53,9) mln EUR.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,25 (0,37) EUR na akcję.

Pełna treść biuletynu jest dostępna na stronie caverion.com w języku angielskim.

 
Go back to list