31.05.2017 | 16:00

Konferencja Biura XXI wieku

Caverion Polska, jako członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, współorganizowała i uczestniczyła w konferencji „Biura XXI wieku”, która miała miejsce 16 maja 2017r. w Warszawie, w Hotelu Westin – pierwszym w Polsce hotelem z certyfikatem LEED for Existing Buldings. W konferencji udział wzięli przedstawiciele branży nieruchomości komercyjnych.

Tym razem uczestnicy rozważali kierunek, w jakim zmierza zrównoważone budownictwo, a także analizowali najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w budownictwie.

Punkt wyjścia stanowiła prezentacja badań zrównoważonego budownictwa na świecie i raport zużycia energii w budynkach biurowych, wnioski z którego pozwalają określić wyodrębnić profil energetyczny najemcy z profilu budynku. Uczestnicy mieli okazję poznać studia przypadków audytów energetycznych, certyfikacji budynków, BIM oraz wpływ środowiska wewnętrznego na produktywność. Uzyskali także cenne wskazówki pozwalające doskonalić współpracę z zarządcami, obsługą techniczną budynków i najemcami w celu wykorzystania możliwości oszczędności zużycia energii.


 

W kolejnych prezentacjach oraz panelach dyskusyjnych uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z rosnącą świadomością najemców, deweloperów oraz inwestorów w zakresie certyfikacji, możliwością racjonalizowania kosztów eksploatacyjnych budynków oraz rolą użytkownika budynku. Nawiązano przy tym do podnoszenia wiedzy na temat obiektów biurowych wśród facility i property managerów oraz programu zielonej edukacji kierowanego do najemców. Poruszano kwestię sposobów optymalizacji zużycia energii, które jednocześnie pozwalają na zachowanie jakości i komfortu funkcjonowania użytkownika w budynku biurowym. Omówiono także aktualne oczekiwania najemców względem powierzchni biurowych i standardów ich obsługi.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z konferencji na stronie Biura XXI wieku_2017 


Go back to list