Aktualności i Artykuły 2018

02.02.2018 | 11:18

Ekologiczny aspekt projektu Caverion

W szybko rosnących populacjach, szczególnie w ośrodkach miejskich, dużym wyzwaniem jest zachowanie dobrych warunków środowiskowych. W takich skupiskach ludzkich problem stanowi m.in. skuteczne oczyszczanie powietrza, wody. Nasza firma ma swój udział w realizacji ekologicznie przyjaznych inwestycji.

 

Caverion wygrywa umowę na projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości 11,5 mln EUR w Norwegii

Caverion podpisał z przedstawicielami gminy Oslo w Norwegii umowę na dostarczenie rozwiązań technicznych w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych oraz wentylacji w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków w Oslo. Wartość umowy wynosi około 11,5 miliona EUR.

 

ecology project No

 

Zakład oczyszcza 40 procent ścieków komunalnych w Oslo, jednak obecnie istniejąca instalacja jest przeciążona i nie jest w stanie spełnić nowych wymagań środowiskowych.

„Projekt nosi nazwę ‘Największy projekt środowiskowy Oslo’. Związana z prowadzoną rozbudową modernizacja technologiczna zakładu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ zatrzymane zostanie przedostawanie się zanieczyszczonej wody do fiordów. Modernizacja zapewni również większą efektywność energetyczną, gwarantując zarówno korzyści finansowe jak i środowiskowe", mówi Knut Gaaserud, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Caverion Norway.

Kiedy w 2001 roku wybudowano oczyszczalnię była ona zaprojektowana z myślą o społeczności 270 000 osób; teraz jest ich 300 000. Wydajność oczyszczalni zostanie zwiększona do obsługi ścieków wytwarzanych przez 500 000 osób, co jest spodziewaną populacją usług tej oczyszczalni w roku 2040.

„Nasz projekt ma być wykonywany w trakcie normalnej pracy oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie wymaga solidnej wiedzy na temat technologii budowlanych i ich integracji, aby zapewnić sprawną realizację przedsięwzięcia i zachowanie przyjętego harmonogramu. Chcemy zapewnić doskonałą jakość obsługi klienta na wszystkich etapach projektu", dodaje Gaaserud.

 

oczyszczalnia ścieków

Caverion zaczyna prace w lutym 2018 roku; zostaną one zakończone do maja 2020.

Gmina Oslo jest jednym z klientów sektora publicznego Caverion.

 

Przeczytaj więcej o naszych projektach w segmencie Obiekty użyteczności publicznej.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z: Caverion Norway, Helene Johansen, Communications Manager, tel. +47 404 99 922, helene.johansen@caverion.com 

Go back to list