Aktualności i Artykuły 2018

19.02.2018 | 18:01

Raport roczny 2017 Caverion Corporation

Caverion Corporation opublikowała Raport roczny 2017 w języku angielskim annualreport2017.caverion.com oraz fińskim vuosikertomus2017.caverion.com.

Raport online zawiera informacje na temat strategii firmy Caverion, działań biznesowych, środowiska operacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Osobne dokumenty stanowią Sprawozdanie finansowe za rok budżetowy 2017, w tym sprawozdanie Zarządu i raport biegłych rewidentów.

Wszystkie istotne dokumenty zostały zamieszczone na stronie https://www.caverion.com/about-us/media/releases

 

Raport roczny Caverion 2017

Ze względów środowiskowych Caverion nie publikuje rocznego raportu w formie drukowanej.

Go back to list