Aktualności i Artykuły 2018

26.04.2018 | 14:07

Wyniki I kwartału 2018 - dobry początek roku

W dniu 24.04.2018 Caverion Group opublikowała wyniki I kwartału br.

 

Wyniki_I kwartał 2018

1 stycznia –31 marca 2018

  • Przychody: 526,8 (574,6) mln euro.
  • Skorygowany EBITDA: 10,9 (7,8) mln euro lub 2,1 (1,4) procent przychodów.
  • EBITDA: 9,9 (-2,0) mln euro lub 1,9 (-0,3) procent przychodów.
  • Przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych: 19,8 (-12,1) mln euro.
  • Konwersja gotówki (LTM): 148,2 (n.a) procent.
  • Zadłużenie netto/EBITDA*: 1.8x (3.7x).
  • Zyski na akcję, podstawowe: 0,01 (-0,08) euro na akcję.

O ile nie podano inaczej, liczby w nawiasach oznaczają analogiczne okresy poprzedniego roku.

 

Ari Lehtoranta, prezes i dyrektor generalny: “Sytuacja na rynku usług budowlanych jest wciąż dobra, a rok 2018 rozpoczął się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zaczynamy już dostrzegać wyniki realizacji fazy “Fit” (dostosowania) naszej strategii.

W I kwartale br. nasz skorygowany EBITDA podniósł się do 10,9 (7,8) mln euro, EBITDA do 9,9 (-2,0) mln euro. Wzmocniła się nasza pozycja finansowa. Operacyjne przepływy gotówkowe przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych okazały się mocno dodatnie i wzrosły do 19,8 (-12,1) mln euro.

Biznesy Projekty i Serwisy poprawiły swoje wyniki. Chociaż wciąż mamy pewne ryzyka projektowe, spodziewam się, że Projekty znacząco poprawią wyniki w bieżącym roku.

Także w odniesieniu do dywizji zrobiliśmy postępy. Wszystkie dywizje, które miały istotne problemy w roku 2017 (Szwecja, Niemcy oraz Industrial Solutions), w I kwartale poprawiły swoją rentowność i cash flow. Jednakże w Niemczech wyniki pozostają dalekie od satysfakcjonujących nas. W większości pozostałych dywizji zauważamy poprawę. Finlandia, Norwegia i Austria utrzymują dobre wyniki, natomiast Dania poprawia je.”

Firma Caverion przyjęła nowy sposób raportowania przychodów swoich jednostek biznesowych na rok 2018, tj. raportowanie wyłącznie biznesów Serwisy i Projekty. Wcześniej Caverion raportowała przychody zgodnie z klasyfikacją umów w następujący sposób: biznes Projekty w obszarach dużych projektów i instalacji technicznych oraz biznes Serwisy w obszarach Technical Maintenance i Managed Services.

We wtorek 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00 (EEST) odbędzie się konferencja prasowa Caverion i webcast dotyczący raportu okresowego. Konferencję można śledzić na żywo lub obejrzeć jej zapis na stronie internetowej Caverion w zakładce caverion.com/investors. Jeśli zamierzacie śledzić webcast w czasie rzeczywistym, można rezerwować pokoje spotkań wraz z kolegami, by nie obciążać zbytnio sieci.

Zapoznaj się z raportem kwartalnym na caverion.com/investors Nieoficjalne tłumaczenie z języka angielskiego na podstawie materiałów ze strony www.caverion.com.
 
 
Go back to list