Aktualności i Artykuły 2018

29.06.2018 | 13:20

W jaki sposób dane mogą pomóc w utrzymaniu nieruchomości?

Konserwacja techniczna konserwacja i utrzymanie nieruchomości to nie tylko obniżanie kosztów i zapewnienie podstawowego działania technologii budowlanych. Równie ważne jest, aby nieruchomość była bardziej „wydajna”, a jej użytkownicy zadowoleni. Cele te są powiązane z efektywnością energetyczną i ekologią nieruchomości.

W jaki sposób dane zebrane z nieruchomości pomagają zarządzającym osiągnąć wspomniane cele?

monitored data

Korzystne środowisko dzięki danym o nieruchomości

Zapytanie klienta jest dobrą metodą zbierania danych, ale istnieją tez inne sposoby na skuteczne pozyskanie informacji. Zainstalowane w nieruchomości czujniki i urządzenia monitorujące mogą dostarczyć wielu informacji na temat warunków panujących wewnątrz pomieszczeń, mających znaczący wpływ na zadowolenie najemców i użytkowników.

Nie trzeba być ekspertem w tej dziedzinie, aby rozumieć, że praca nie jest przyjemna, jeśli np. powietrze nie jest oczyszczane. Dlatego ważne jest monitorowanie wentylacji i jakości powietrza. Wyobraźmy sobie uszkodzenie systemu wentylacji w trakcie dużej konferencji w jakimś obiekcie... Dane zebrane z nieruchomości mogą stwierdzić, czy systemy odzysku ciepła i wentylacji działają czy też przestają działać skutecznie.

Jeśli wystąpi niepożądany incydent, a systemy w budynku zawiodą, wynikiem będzie nie tylko niezadowolenie najemców, ale też bardzo wysokie koszty. Nadmierne koszty mogą być również wynikiem działania systemów z pełną mocą, nawet jeśli nie jest to potrzebne. Tutaj bieżące monitorowanie systemów i warunków wewnątrz budynków oraz analiza danych pozwoli nie tylko na bieżąco dopasowywać parametry pracy systemów w budynku w celu optymalizacji klimatu wewnętrznego, ale i zapobiegać niechcianym zdarzeniom oraz w odpowiednim czasie dokonywać koniecznych napraw czy konserwacji.

Oszczędność energii plus ekologia

Słabo funkcjonujące technologie obiektu mogą oznaczać straty w postaci wyższych kosztów, a także podwyższoną emisję dwutlenku węgla. Poprzez kontrolowanie systemów nieruchomości i gromadzenie danych można wykryć wszelkie nieefektywności, na przykład w systemie odzyskiwania ciepła, lub dowiedzieć się, że pozostawiono niepotrzebnie włączone światła wieczorami lub w weekendy. Dane z monitorowania nieruchomości mogą ujawnić obszary nieefektywności, w których można by uzyskać znaczące oszczędności energii, poprawić rentowność i wytworzyć dodatkową wartość nieruchomości.

monitorowanie danych

Wykorzystano materiał z blogu Caverion, www.caverion.fi, autor: Minna Leismala, Caverion Suomi

Go back to list