Aktualności i Artykuły 2018

25.10.2018 | 16:51

Kolejne podsumowanie wyników okresowych w Grupie Caverion

Odczuwamy efekty fazy Fit naszej strategii do 2020 roku, silna poprawa cash flow

Tak Ari Lehtoranta, Prezes i dyrektor generalny Grupy Caverion podsumowuje pierwszy rok realizacji strategii do roku 2020.

en-q3-c-net-772x345-main-image

 

1 lipca – 30 września 2018

 • Przychody: 524,9 (545,6) mln euro.
 • Skorygowany EBITDA: 18,5 (18,8) mln euro lub 3,5 (3,4) procent przychodów.
 • EBITDA: 14,3 (9,6) mln euro; wzrost o 48,7%. Marża 2,7 (1,8) procent przychodów.
 • Przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych: -37,0 (-37,5) mln euro. Wyłączając wpływ grzywny za złamanie przepisów antymonopolowych w kwocie 40,8 mln euro, wzrost o 41,3 mln euro w porównaniu do roku ubiegłego.
 • Zyski na akcję, podstawowe: 0,03 (0,00) na akcję.
 • Zadłużenie netto/EBITDA*: 1,1x (4,1x).

 

1 stycznia – 30 września2018

 • Przychody: 1 616,5 (1 683,5) mln euro.
 • Skorygowany EBITDA: 42,4 (31,1) mln euro, wzrost o 36,5%. Marża skorygowanego EBIDTA 2,6 (1,9) procent przychodów.
 • EBITDA: -7,5 (-6,5) mln euro lub -0,5 (-0,4) procent przychodów, na co wpływ miała grzywna w wysokości 40,8 mln euro - oraz koszty powiązane - nałożona na Caverion Niemcy za złamanie przepisów antymonopolowych.
 • Przepływy pieniężne netto przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych: 32,1 (-75,6) mln euro. Wyłączając wpływ grzywny za złamanie przepisów antymonopolowych w kwocie 40,8 mln euro, wzrost o 84,3 mln euro w porównaniu do roku ubiegłego.
 • Zyski na akcję, podstawowe: -0,27 (-0,22) euro na akcję.
 • EUR 60 million share issue completed in June to support strategic flexibility.
 • Wytyczne na 2018 pozostają niezmienione

O ile nie podano inaczej, liczby w nawiasach oznaczają analogiczne okresy poprzedniego roku. Dane za rok 2017 zostały sformułowane zgodnie z wymogami MSSF 15.

* W oparciu o zasady obliczeń potwierdzone przez strony pożyczające.


Powyższe stanowi nieoficjalne tłumaczenie z języka angielskiego na podstawie materiałów z Grupy Caverion.

Więcej na temat wyników i pełny komentarz Ari Lehtoranty na stronie www.caverion.com/investors.

Go back to list