Metryczka

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, w postaci tekstu, ilustracji, wykresów, dźwięków, animacji i wideo, jak również ich układ na stronach internetowych firmy Caverion Polska Sp. z o. o. podlegają ochronie praw autorskich i innych ustaw ochronnych. Treść tych stron internetowych nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana w celach komercyjnych lub udostępniana osobom trzecim.

Odnośniki

Na naszej stronie umieściliśmy odnośniki do innych stron internetowych. Do wszystkich tych odnośników ma zastosowanie następujące oświadczenie: Chcemy wyraźnie podkreślić, iż firma Caverion Polska Sp. z o. o. nie ma żadnego wpływu na ukształtowanie i treści stron, do których umieszcza odnośniki. Z tego względu wyraźnie odsuwamy od siebie odpowiedzialność za wszelkie treści na stronach, do których prowadzą odnośniki na niniejszej stronie internetowej i nie uważamy tych treści za własne. Oświadczenie to dotyczy wszystkich odnośników umieszczonych na naszej stronie internetowej. Korzystanie z tych odnośników odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Caverion Polska Sp. z o. o.

ul. Kłobucka 25, VII piętro
02-699 Warszawa
Tel.: +48 22 823-88-11 lub 12
Fax.: +48 22 823-88-14
E-Mail: office@caverion.pl
www.caverion.pl

Zarząd:
Prezes Zarządu: Niclas Saklen
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu: Tomasz Pałka
Członek Zarządu: Antti Kivela, Simo Rastas

Nr KRS: 0000092960
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Bank: SEB AB S.A. oddział w Polsce.
Konto nr 30 2370 0008 0000 0000 2014 5004
NIP: 526-030-74-59
REGON: 010159520
Kapitał zakładowy 336.000,- PLN