Automatyka

Technologie i rozwiązania w zakresie automatyki rozwijają się w szybkim tempie, a nowe rozwiązania mogą mieć znaczny wpływ na budynki i obiekty przemysłowe.

Automatyka ma ogromne znaczenie dla energooszczędności, ponieważ umożliwia sterowanie nieruchomością i warunkami występującymi w obiektach przemysłowych. Automatyka jest mózgiem, który kontroluje i reguluje wszystkie okoliczności.

Najbardziej krytyczne decyzje dotyczące automatyki budynku są podejmowane w fazie projektowania, łącznie z fazą modernizacji i napraw, w których należy skoncentrować się na automatyce, ponieważ ma ona ogromne znaczenie dla obniżenia kosztów dzięki energooszczędności oraz rozwiązań zapory ogniowej i bezpieczeństwa danych. System automatyki umożliwia zarządzanie przez nas lub naszych Klientów na przykład systemami sterowania HVAC, kontrolowaniem zużycia energii, systemami kontroli dostępu lub alarmu pożarowego, z poziomu jednego zintegrowanego interfejsu. Korzystamy z otwartych rozwiązań, które pozwalają na niezależność systemu i tym samym obsługują typowe interfejsy komunikacyjne typu KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI i BACnet. Nasza koncepcja serwisowa obejmuje również usługi związane z automatyką elektryczną procesów i branży energetycznej, od projektowania, dostarczania i instalowania wyposażenia po wdrożenie.

System automatyki jest wykorzystywany w wielu mniejszych i większych miastach, w których systemie zintegrowane są liczne nieruchomości i obiekty dostarczające wodę. System może monitorować niewielkie obiekty indywidualne oraz duże budynki i zakłady przemysłowe.

Dla tej kategorii dostępne są usługi całodobowe. W centrum kontroli budynku (pom. sterowni) specjalnie przeszkoleni pracownicy monitorują funkcje budynku i w przypadku odstępstw lub zakłóceń mają możliwość natychmiastowej interwencji. Pomieszczenie sterowni jest prowadzone przez inżynierów o wysokim poziomie umiejętności, którzy mogą monitorować funkcje systemów w budynkach lub zdalnie testować i korygować procesy w sytuacjach awaryjnych. Aktualne informacje pozyskiwane z nieruchomości i dane przechowywane w historii nieruchomości mogą być wykorzystywane do analizowania i prognozowania wykonania działań konserwacyjnych.

Centrum kontroli działa w ścisłej współpracy z pracownikami Call Center, którzy rejestrują zgłoszenia serwisowe od Klientów. Działania te wspólnie tworzą centrum obsługi klientów firmy Caverion, dostępne dla Klientów posiadających umowy w systemie całodobowym.Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt