Instalacje chłodu

Prawidłowo dobrany i serwisowany system chłodzenia utrzymuje stabilny poziom energooszczędności i temperatury, niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych. Nasze systemy chłodzenia obejmują tradycyjne rozwiązania chłodzenia powietrza i systemy chłodnicze dla budynków, obiektów przemysłowych i obiektów specjalnych typu centra danych, chłodni i hal hokejowych.

Planując i wdrażając prawidłową integrację rozwiązań chłodzenia w innych procesach technicznych, umożliwiamy osiąganie oszczędności finansowych zarówno w zakresie inwestycji w urządzenia, jak i kosztów eksploatacyjnych. Będąc partnerem niezależnym w zakresie doboru urządzeń, pomagamy naszym Klientom w wyborze zoptymalizowanych, efektywnych oraz przyjaznych dla środowiska systemów i rozwiązań.

Dbamy o przestrzeganie zobowiązań ustawowych w imieniu naszych Klientów, kontrolowanie szczelności i wykonywanie corocznych działań konserwacyjnych, a także przestrzeganie wymogów środowiskowych.

Nasza sieć profesjonalnych usług technicznych w tym obszarze odpowiada za systemy chłodzenia w całym okresie eksploatacji, od instalacji po recykling.

Lokalne organy i instytucje utworzyły kryteria i wytyczne, które zapewniają wysoką jakość pracy. Nasi pracownicy posiadają wymagane licencje i kwalifikacje, które spełniają te wymagania..

Centrum kontroli budynku (pom. sterowni) Caverion zapewnia 24-godzinny nadzór i reakcję na czynności systemów technicznych w budynku.Centrum kontroli działa w ścisłej współpracy z pracownikami Call Center, którzy rejestrują zgłoszenia serwisowe od Klientów. Działania te wspólnie tworzą centrum obsługi klientów firmy Caverion, dostępne dla Klientów posiadających umowy w systemie całodobowym.
.Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt