Wentylacja i klimatyzacja

Nasza oferta instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje tradycyjne rozwiązania HVAC i specyficzne zaawansowane rozwiązania branżowe. Wentylacja służy do zapewnienia wymiany powietrza na zewnątrz oraz cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku. Szeroka gama rozwiązań technologicznych obejmuje przewody wentylacyjne i centrale wentylacyjne (AHU) po zaawansowane technologicznie systemy dla stref czystych i przemysłowe centrale wentylacyjne. Klimatyzacja zazwyczaj oznacza rozwiązania umożliwiające regulowanie wilgotności powietrza i temperatury w celu stworzenia bardziej komfortowych warunków w budynku. Technologia obejmuje na przykład klimatyzatory, pompy ciepła, wymienniki ciepła i systemy odzysku ciepła.

Efektywna technologia wentylacyjna i komfortowy klimat wewnątrz budynku stanowią, wraz z technologią grzewczą i sanitarną, mierniki nowoczesnych usług dla budynków. Posiadamy bogatą wiedzę specjalistyczną i referencje w tym zakresie.

Nasze usługi rozpoczynają się od podstawowego planowania. Korzystając z doskonałych metod symulacji, możemy stosować wersję pilotażową i demonstrować nasze rozwiązania właścicielom budynków i ich późniejszym użytkownikom przed rozpoczęciem prac w budynku. W efekcie gwarantuje to optymalne zaprojektowanie systemów i komponentów technicznych.

Instalowaliśmy systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach każdego typu; budynkach biurowych i hotelach, centrach handlowych i na lotniskach, w halach komercyjnych i targowych, na obiektach sportowych i w szpitalach, a także w laboratoriach i projektach stref czystych, nie zapominając o niezliczonych obiektach przemysłowych i zakładach produkcyjnych.
Dodatkowo dostarczamy i instalujemy systemy odzysku ciepła, w tym systemy chemicznego oczyszczania powietrza.

Lokalne organy i instytucje utworzyły kryteria i wytyczne, które zapewniają wysoką jakość pracy. Nasi pracownicy posiadają wymagane licencje i kwalifikacje, które spełniają te wymagania.

Dla tej kategorii dostępna jest obsługa w trybie całodobowym; monitorując i zapewniając obsługę zdalną z poziomu centrum kontroli budynku (pom. sterowni) firmy Caverion, -godzinny nadzór i reakcję na czynności systemów technicznych w budynku w sposób bardziej energooszczędny. centrum kontroli budynku jest prowadzone przez inżynierów o wysokim poziomie umiejętności, którzy mogą monitorować funkcje systemów w budynkach lub zdalnie testować i korygować procesy w sytuacjach awaryjnych.

Centrum kontroli działa w ścisłej współpracy z pracownikami Call Center, którzy rejestrują zgłoszenia serwisowe od Klientów. Działania te wspólnie tworzą centrum obsługi klientów firmy Caverion, dostępne dla Klientów posiadających umowy w systemie całodobowymSkontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt