Prewencja, predykcja, preskrypcja

 
 Zaplanuj wydajną strategię utrzymania ruchu.

 Zaplanuj wydajną strategię utrzymania ruchu.

 

W jaki sposób możesz podnieść efektywność produkcji?

Jednym z kluczowych elementów utrzymania rentowności produkcji jest realizacja założonego harmonogramu pracy. Wczesne zapobieganie awariom umożliwia znaczne ograniczenie przestojów i wykonanie wyznaczonych celów.

Na czym polega różnica pomiędzy prewencyjnym, predykcyjnym, a preskrypcyjnym utrzymaniem ruchu?

Prewencyjne utrzymanie ruchu 

Prewencyjne działania wykonywane przez specjalistów i pracowników Caverion Poland polegają na:

 • sporządzaniu i aktualizowaniu harmonogramów przeglądów okresowych urządzeń,maszyn, linii produkcyjnych w oparciu o ich dokumentację techniczno-ruchową oraz doświadczenie naszych specjalistów
 • określaniu zakresu oraz niezbędnych zasobów do wykonania prac przeglądowych
 • wykonywaniu serwisów, konserwacji oraz remontów urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych
 • wykonywaniu regularnej i planowej wymiany: części zamiennych, modułów, podzespołów
 • bezpiecznym, szybkim i dokładnym usuwaniu pojawiających się awarii
 • analizowaniu przeprowadzonych prac i zadań w oparciu o przyjęte wspólnie z klientem cele i wskaźniki

Predykcyjne utrzymanie ruchu 

Podczas realizacji strategii predykcyjnego utrzymania ruchu poza działaniami prewencyjnymi:

 • wykorzystujemy nieinwazyjne techniki kontroli pracy urządzeń, podzespołów maszyn stosując badania termowizyjne, diagnostykę wibracyjną, ultradźwiękowe detektory wycieków,
 • gromadzimy i analizujemy kluczowe informacje prowadząc monitoring parametrów pracy maszyn
 • przeprowadzamy codzienną obserwację organoleptyczną maszyn w trakcie produkcji
 • prowadzimy stałą kontrolę i analizę obwodów elektrycznych oraz sterowania maszyn
 • stosujemy informatyczne systemy wspomagające działalność sekcji utrzymania ruchu

Preskrypcyjne utrzymanie ruchu 

Wdrażanie działań preskrypcyjnych do obszaru utrzymania ruchu rozpoczynamy poprzez zastosowanie:

 • systemu AR do interaktywnego wsparcia zdalnego w oparciu o skanowanie przestrzeni, zarówno dedykowanym sprzętem, ale także telefonami komórkowymi lub tabletami
 • systemu IoT integrującego dane z wielu systemów i źródeł danych by każdemu pracownikowi – w sposób bezpieczny – dostarczyć właściwe informacje na jego terminal domowy (zwykły komputer, telefon, tablet z przeglądarką)

Korzyści z efektywnego wdrożenia prewencji, predykcji i preskrypcji

Skuteczność  prewencji, predykcji i preskrypcji jest w dużej mierze uzależniona od wiedzy i kompetencji służb utrzymania ruchu. Caverion posiada wieloletnie i rozległe doświadczenie we wdrożeniu różnych metod prewencji, predykcji i preskrypcji, które wpływają na:

 • poprawę bezpieczeństwa
 • wydłużenie żywotności parku maszynowego
 • wzrost wydajności procesów produkcyjnych (wzrost wartości wskaźnika OEE),
 • spadek liczby awarii i czasu przestojów (poprawa wskaźnika MTBF),
 • obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu,
 • oszczędność czasu i obniżenie ryzyka dużych strat związanych z awarią,
 • wzrost konkurencyjności ze względu na redukcję kosztów,
 • eliminację opóźnień w produkcji,
 • zwiększenie dostępności maszyn i mocy produkcyjnych

Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy we wszelkich kwestiach związanych z predykcją, prewencją i  preskrypcją.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane