Pomiary techniczne

 
Zwiększ efektywność produkcji dzięki regularnym pomiarom technicznym

Zwiększ efektywność produkcji dzięki regularnym pomiarom technicznym

 

Do czego wykorzystywane są pomiary techniczne?

Regularne wykonywanie różnego rodzaju pomiarów umożliwia monitorowanie pracy maszyn oraz stanu zużycia ich podzespołów. Pomiary odbywają się w ściśle określonych terminach, które są wyznaczane przez producenta i zależą od uwarunkowań  formalno-prawnych. Wczesne zdiagnozowanie m.in. wzrostu temperatury, nasilania się amplitudy drgań, spadków lub wzrostów ciśnienia pozwoli na rozpoznanie przyczyny wystąpienia anomalii i zastosowanie odpowiednich prewencyjnych działań służb utrzymania ruchu. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie nieplanowanych przestojów maszyn, linii produkcyjnych lub niekiedy przestojów całego zakładu.

Caverion posiada stosowne uprawnienia oraz dysponuje profesjonalnym sprzętem (mierniki , detektory, kamery ) do wykonywania różnego rodzaju pomiarów :

  • rezystancji izolacji
  • rezystancji przewodów
  • rezystancji uziemień
  • termowizyjnych
  • dokładności montażu oraz osiowości
  • drgań w punktach kontrolnych
  • w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • statycznych i dynamicznych ciśnień w sieci sprężonego powietrza
  • jakości wody (pH, zażelazienie)
  • lokalizacji wycieków

Po przeprowadzeniu pomiarów wykonujemy analizę uzyskanych danych. Na tej podstawie przedstawiamy propozycje zmian, modyfikacji, modernizacji, które prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, obniżenia kosztów zużycia mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) i wpływają na wzrost wydajności produkcji i wzrost czasu pracy pomiędzy remontami.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty usług dopasowanej do indywidualnych potrzeb, założeń i wymagań Twojej działalności.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane

Pytania lub komentarze
Dane kontaktowe