Zarządzanie sytuacją kryzysową

 
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej działalności i opracuj proces zarządzania kryzysowego

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej działalności i opracuj proces zarządzania kryzysowego

 

Znaczenie procesu zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa zwiekszyły świadomość przedsiębiorców na temat możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej i strat, które mogą być konsekwencją jej zaistnienia. Okazuje się, że bardzo istotne jest wypracowanie i organizacja procesu zapobiegania kryzysowi i redukcji skutków zagrożenia.

Czy Twoja organizacja posiada spójny system, który zapewni pełne bezpieczeństwo działalności i będzie przeciwdziałać powstaniu sytuacji kryzysowej?

Caverion posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych procesów  zarządzania sytuacją kryzysową które obejmują obejmują:

  1. Zdefiniowanie sytuacji kryzysowej – określenie niepożądanych zdarzeń mogących wywołać sytuację kryzysową w firmie tak w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym (oddziaływanie środowiska, zakładów sąsiednich, itp.)
  2. Określenie odpowiedzialności - zgłaszanie nieprawidłowości, wdrażanie działań korekcyjnych i korygujących oraz bezpośredni nadzór nad tymi działaniami, monitorowanie otoczenia i analiza potencjalnych zagrożeń, wstępna analiza sytuacji potencjalnie kryzysowej
  3. Komunikacja - proces komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji w okresie: zapobiegania wystąpieniu sytuacji kryzysowej, kryzysu, pokryzysowym
  4. Wykonanie mapy procesu
  5. Monitorowanie otoczenia i zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej
  6. Zapobieganie - zarządzanie ryzykiem i problemami
  7. Przygotowanie planu awaryjnego – szybkie reagowanie
  8. Wdrażanie planów awaryjnych – zarządzanie kryzysem
  9. Przygotowanie planu naprawczego - jeśli działania wdrożone w oparciu o plan awaryjny nie przynoszą pożądanych rezultatów
  10. Zarządzanie pokryzysowe – odbudowa, wznowienie działania , wnioski i modyfikacja zarządzania sytuacją kryzysową

Należy podkreślić to, iż pracownicy Caverion Poland w ramach wykonywanych obowiązków stale monitorują otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja - nie ignorują żadnych nieprawidłowości wykrytych w organizacji ani sygnałów ostrzegawczych dotyczących potencjalnego zagrożenia.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty usług dopasowanej do indywidualnych potrzeb, założeń i wymagań Twojej działalności.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane