Usługa ServiFlex

ServiFlex to pełna umowa serwisowa na wykonywanie planowanej konserwacji zapobiegawczej. Ta usługa może być przeznaczona dla jednego systemu technicznego lub dla kilku. Umowa na konserwację jest opracowywana wspólnie z klientem i dostosowana do jego potrzeb. Klient może wybrać spośród ponad 100 usług modułowych, które pozwolą mu na sprawne prowadzenie swoich codziennych spraw.

Korzyści z umowy w sprawie usługi ServiFlex to m.in.:

  • jeden punkt kontaktowy we wszystkich sprawach technicznych,
  • planowanie i szacowanie z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb konserwacyjnych,
  • dostrzeganie problemów przed wystąpieniem poważnych szkód lub strat produkcyjnych.
  •    

Dowiedz się więcej

Dobry ranking CDP za 2016 r. dla firmy Caverion

Firma Caverion otrzymała ranking -B w ramach oceny CDP 2016 w sprawie zmian klimatu (skala od A–D), co stanowi dobrą średnią nordycką. CDP (dawniej „Carbon Disclosure Project”) jest międzynarodową organizacją non-profit prowadzącą system publikacyjny, w ramach którego przedsiębiorstwa z całego świata mogą mierzyć i publikować swoje oddziaływanie na środowisko. Firma Caverion brała udział w ocenie po raz drugi.

Więcej informacji

Usługi doradcze

Nasza wiedza, badania i rozwój oraz usługi doradztwa stanowią wyjątkowe połączenie, które pomaga nam w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla Klientów w naszej dziedzinie. Profesjonaliści uczestniczący w projekcie zawsze posiadają aktualną wiedzę na temat budynków, systemów przemysłowych i produktów energooszczędnych. 

​​przeczytaj więcej

Projektowanie i usługi inżynieryjne

Caverion oferuje kompleksowe możliwości projektowe od pierwszych pomysłów do ostatecznego projektu. Pozwala to na zapewnienie wysokiej jakości w ogólnej fazie projektowej i zmniejsza ryzyko wynikające z wielu różnych kontaktów i nieprawidłowej komunikacji. Posiadamy kompetencje w zakresie projektowania dla poszczególnych segmentów Klientów.

przeczytaj więcej

Zarzadzanie projektem

Wyłącznie profesjonalne zarządzanie projektem umożliwia osiągnięcie sukcesu na placu budowy. Dobre zarządzanie zapewnia projekty o zrównoważonym ryzyku i rentownych rezultatach. Z uwagi na naszą długą historię w branży zarządzania projektami zatrudniamy kierowników projektów, którzy są w stanie obsługiwać projekty każdego rodzaju.

przeczytaj więcej

Obsługa techniczna

Zapewniamy jeden punkt kontaktu, który rozumie potrzeby Klientów i podejmuje odpowiednie działania. Aby zapewnić Klientom dostępność wszystkich usług w jednym miejscu, Caverion oferuje wszystkie odpowiednie kategorie techniczne z udziałem własnych profesjonalnych pracowników.

przeczytaj więcej

Realizacja projektu

Dobrze wdrożone systemy, właściwe wykonawstwo i odpowiednia realizacja projektu ma znaczny wpływ na łączne koszty eksploatacji budynku, ochronę jego wartości oraz jego wpływ na środowisko. Kompetencje i doświadczenie Caverion we wszystkich stosownych branżach sprawiają, że realizowane projekty są rentowne i obarczone jedynie umiarkowanym ryzykiem

przeczytaj więcej

Usługi zarządcze

Budżet zależy w dużym stopniu od sposobu obsługi różnego rodzaju budynków i ich otoczenia uwzględniającego konkretne potrzeby wynikające z przeznaczenia tych budynków do zamieszkania, pracy, produkcji, handlu czy magazynowania. Optymalizacja działań jest najskuteczniejsza wtedy, gdy decyzje podejmowane na wczesnym etapie uwzględniają stabilność i aktywne zarządzanie całym cyklem życia obiektu.

przeczytaj więcej