Inwestorzy

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem działalności spółki jest utrzymanie ruchu w przemyśle:  naprawa i konserwacja maszyn, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, działalność w zakresie inżynierii technicznej i związane z nią doradztwo techniczne.

Nazwa spółki: Caverion Poland S.A.
Adres: Jana Galla 29, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 231 32 65
Email: polska@caverion.com
Strona internetowa www.caverion.pl
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY  W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIP: 631-19-56-637
REGON: 273419575
KRS: 0000767013
Kapitał Zakładowy: 1 344 000 PLN
 

Zarząd Spółki

Piotr Sokalla
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Krzysztof Biliński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. sprzedaży
Tomasz Olszewski
Członek Zarządu, Dyrektor Energy Poland
 

Rada Nadzorcza Spółki

Taina Kristina Heikkilä
Jonne Tuomas Heino
Elina Engman
 

Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o planowanych Walnych Zgromadzeniach

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia

Podjęte Uchwały Walnego Zgromadzenia

 

Akcjonariat

Jedynym akcjonariuszem spółki Caverion Poland S.A. jest spółka Caverion Industria Oy.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1 344 000, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

Seria A 1 339 000
Seria B 5 000

Ogłoszenia dla akcjonariuszy:

 

 

Skontaktuj się z nami

Milena Hæggström
Milena Hæggström
Head of Investor Relations and External Communications
Languages: English, Finnish, Swedish