Career opportunities

Praca w Caverion 

Jesteś zorientowany/-a technicznie, nastawiony/-a na obsługę klienta i zainteresowany/-a rozwojem zawodowym? Dołączając do zespołu Caverion, stajesz się członkiem jednej z wiodących w Europie firm obsługujących systemy techniczne budynków. Caverion jest międzynarodową firmą usługową, którą tworzy niemal 17 000 profesjonalistów z 12 krajów.

Oferujemy możliwości budowania kariery w następujących obszarach:


Montaż i obsługa serwisowa

Jesteśmy mistrzami instalacji technicznych oraz usług utrzymania dla budynków, przemysłu oraz infrastruktury. Słuchamy potrzeb naszych klientów oraz proponujemy najlepsze i zrównoważone rozwiązania oparte na naszych doświadczeniach. Dzięki naszym mocnym kompetencjom technicznym żadne instalacje nie stanowią dla nas zbyt dużego wyzwania. Jesteśmy godnym zaufania partnerem, ponieważ mamy doświadczenie i skuteczność w redukowaniu kosztów, zwiększaniu długości życia instalacji i obiektu oraz minimalizowaniu awarii.

Nasi ludzie pracują w obszarze montażu i technicznego utrzymania głównie jako:

 • kierownicy robót
 • technicy
 • specjaliści
 • młodsi technicy
 • praktykanci/stażyści



Managed Services

Jesteśmy profesjonalistami w zakresie operacji zarządczych i energii oraz kontraktowaniu usług operacyjnych (realizacji usług operacyjnych?). Wykorzystując technologię zdalnego zarządzania oraz przetwarzania dużych ilości danych, pomagamy naszym klientom uzyskać usprawnienie systemów w budynkach, zwiększenie energooszczędności procesów przemysłowych, jak też poprawę kontroli kosztów i jakości. Gwarantujemy naszym klientom optymalizację funkcjonowania środowiska i minimalizację zakłóceń procesów biznesowych.

Nasi pracownicy w obszarze Managed Services to przede wszystkim:

 • kierownik operacyjny 
 • projektant 
 • specjalista techniczny 
 • pracownik Help Desk 
 • dyspozytor
 

Zarządzanie projektem

Kiedy klienci Caverion szukają inteligentnych budynków, infrastruktury lub rozwiązań przemysłowych, jako profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem projektami jesteśmy gotowi podjąć działania. Ściśle współpracujemy z klientem i przy pomocy dobranego zespołu projektowego mi koordynujemy projekt w taki sposób, by osiągnąć cele finansowe, czasowe oraz jakościowe. Często działamy jako centrum kontaktowe klienta. Bieżące oceny i analizy, prognozowanie i optymalizacja faz projektu są naszym znakiem handlowym.

Nasi pracownicy w obszarze zarządzania projektem pracują jako:

 • kierownik projektu
 • starszy kierownik projektu
 • kierownik budowy
 • inżynier projektu
270x270-Mikko_Vahaniitty_CAVERION_SEITAKORVA_KEKSI-53


Sprzedaż

We know Caverion services and solutions by heart and with strong market knowledge we expand our current client relations and find new ones. 

Klienci oraz słuchanie ich potrzeb są kluczem do realizacji naszych celów. Pracujemy z różnymi klientami i interesującymi projektami, od poprawy klimatu wewnętrznego szkoły po zakłady przemysłowe. Oferując usługi i rozwiązania Caverion, a także znając rynek, na którym działamy, rozwijamy nasze obecne relacje z klientami oraz tworzymy nowe.

Nasi sprzedawcy pracują głównie jako:

 • szef sprzedaży 
 • specjalista ds. sprzedaży
Business services - Real estate users


Consultants - General-contractors

Marketing

Prowadząc działania marketingowe, stajemy się pośrednikiem między obszarami rozwoju produktu, jednostkami biznesowymi i sprzedażą. Tworzymy, zarządzamy i wzmacniamy markę Caverion - posiadamy wysoki poziom profesjonalnej wiedzy i doświadczenia w zakresie reklamy, organizacji wydarzeń dla klientów, CRM, planowania mediów, strategii sprzedaży i innych. Oferujemy usługi Caverion, orientując się na klienta i jego potrzeby.

Nasi ludzie w obszarze marketingu pracują jako:

 • specjalista ds.marketingu
 • specjalista ds. produktu

Wsparcie procesów biznesowych

In Business Support we represent a wide variety of professionals striving to ensure Caverion’s success at all levels. By supporting divisions and regions and creating, managing and developing harmonised ways of working, processes and policies, we support everyday business to run effectively and cost efficiently.  

Wsparcie procesów biznesowych gromadzi profesjonalistów o szerokiej gamie specjalności umiejętności, dążących do zapewnienia sukcesu Caverion na wszystkich poziomach działania. Tworząc, kierując i rozwijając zharmonizowane sposoby pracy, procesy i spójne polityki, wspieramy i podnosimy efektywność codziennych działań we wszystkich dywizjach i regionach.

W obszarze wsparcia procesów biznesowych nasi pracownicy zajmują stanowiska w obszarach:

 • finanse
 • technologie informatyczne 
 • Human Resources 
 • jakość, bezpieczeństwo oraz polityka środowiskowa
 • zakupy
 • rozwój biznesu 
 • komunikacja 
 • administracja 
 • aspekty prawne 
 • badania, rozwój i wdrożenie
Real estate users - Finance and insurance