Nasze wartości

Nasz cel - być najlepszym pracodawcą

  • Zatrudniamy ponad 16 500 pracowników w 12 krajach. Kadra pracownicza jest naszym najważniejszym atutem. Nasz sukces opiera się na ludziach obdarzonych wysokimi umiejętnościami, gotowych każdego dnia je rozwijać.
  • Chcemy być najbardziej pożądanym pracodawcą w branży. Punktem wyjścia jest rozwój i dbałość o naszych pracowników.
  • Wykorzystywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych oraz wnosząca coś ważnego praca, to podstawowe składniki satysfakcji z wykonywanych działań. Aby dać pracownikom możliwość rozwoju, organizujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, umożliwiamy im kształcenie zawodowe i wspieramy dalszą naukę.
  • Chcemy stworzyć środowisko pracy, w którym wypadki się nie zdarzają. Dążymy do tego, by liczba wypadków w miejscu pracy spadła do zera, pilnując, by nasze środowisko pracy było bezpieczne oraz inwestując w szkolenia bhp.
  • Obowiązujący w Koncernie Plan na rzecz równości przewiduje równe traktowanie w pracy wszystkich osób zatrudnionych w Caverion, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia; promujemy równość w zakresie rozwoju zawodowego, płac i możliwości szkoleniowych.
  • Naszym celem jest zapewnienie warunków do jak najdłuższych relacji zatrudnienia pracowników. Cenimy długi staż pracy w naszej firmie, kompetencje i umiejętności. Cenimy ducha pracy zespołowej oraz podejście, w którym Klient jest najważniejszy.