Kodeks Postępowania

Kodeks postępowania określa standardy etycznego i zrównoważonego postępowania biznesowego firmy Caverion. Precyzuje on wytyczne do naszej codziennej pracy w każdym kraju, w którym działamy. Jest to również wymaganie naszych klientów, naszych pracowników oraz interesariuszy.

Pełną treść Kodeksu Postępowania Caverion mogą Państwo pobrać tutaj >>> 

Główne punkty

Pracownicy

 • stosujemy się do miejscowych przepisów i regulacji prawnych
 • skupiamy się na perfekcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przestrzegamy proklamowanych na całym świecie praw człowieka

Klienci

 • marketing naszych produktów i usług jest zawsze uczciwy i precyzyjny
 • oferując nasze produkty i usługi, zawsze uwzględniamy bezpieczeństwo Klientów
 • można polegać na jakości naszych produktów i usług


Konkurencja

 • wspieramy otwartą i uczciwą konkurencję na wszystkich rynkach
 • Przestrzegamy zgodności z przepisami dotyczącymi konkurencji we wszystkich naszych działaniach i unikamy sytuacji, w których pojawia się ryzyko złamania przepisów konkurencji
 • Nie rozmawiamy z konkurentami o cenach czy zasadach ustalania cen, uczestniczeniu w przetargach, naszych kosztach i ich strukturze, decyzjach strategicznych i innych kwestiach, które nie są publiczne i których konkurencja nie powinna znać

Środowisko naturalne

 • działalność przyjazna dla środowiska naturalnego ma znaczenie strategiczne dla naszej firmy
 • oszczędność energetyczna jest nieodłączną częścią wszystkich naszych usług i rozwiązań
 • zależy nam na minimalizowaniu ilości zużywanej energii i wody oraz generowanych w naszej działalności odpadów, jak również ilości emitowanych gazów cieplarnianych


Dostawcy, podwykonawcy i inni partnerzy biznesowi

 • dostawcy, podwykonawcy i inni partnerzy biznesowi są traktowani w sposób równy, bez dyskryminacji i uczciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
 • nie tolerujemy żadnej formy korupcji ani innych nielegalnych płatności w relacjach z naszymi dostawcami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi

Relacje ze społeczeństwem

 • stosujemy się do obowiązujących zasad i przepisów prawa
 • nie stosujemy i nie tolerujemy żadnych form korupcji, wyłudzenia czy przekupstwa
 • nie dokonujemy wpłat na rzecz partii czy grup politycznych ani poszczególnych polityków