Centrum przetwarzania danych Raiffeisen , Wiedeń, Austria

W dniu 3 kwietnia 2014 r. firma Raiffeisen Informatik otworzyła Centrum Danych „SPACE”, będące jednym z najpotężniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów przetwarzania danych w całej Austrii. Pierwsza faza ekspansji centrum obejmuje funkcjonowanie sześciu odrębnych serwerowni na dwóch piętrach. Całkowita powierzchnia serwerowni wynosi  2 400 m². Długoterminowe plany Raiffeisen Informatik biorą pod uwagę wysokie objętości danych, które w przyszłości będą przetwarzane przez centrum.

Centrum przetwarzania danych Raiffeisen , Wiedeń, Austria

Usługi

 • Zarządzanie projektem
 • Technika instalacyjna

Branże

 • Instalacje chłodu
 • Instalacje sanitarne i grzewcze
 • Automatyka
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Segmenty Klientów

 • Najemcy i użytkownicy nieruchomości
 • Kinnisvara Kasutajad - Finants- ja kindlustusettevõtted
 • Fastighetsbrukare - Affärstjänster

Rodzaj

 • Centrum danych

Wyzwania

Kluczowe specyfikacje z zakresu wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oznaczają konieczność przestrzegania najwyższych standardów w zakresie technologii budynku. Firma  Caverion Austria odpowiada za realizację projektów ogrzewania i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, systemów przeciwpożarowych oraz systemów kontrolnych. Główne działania koncentrują się na urządzeniach chłodniczych dla systemów serwerowych – obecnie w użyciu jest sześć takich systemów.

 • Specyfikacja i wytyczne R-IT (wytyczne z zakresu IT), VZM – Groblastenheft (wstępna księga specyfikacji), diagramy obwodów, bezpieczeństwo terenu budowy
 • Współpraca z różnymi firmami z zakresu bezpieczeństwa technicznego oraz instalacji elektrycznych
 • Testy funkcjonalności: Testy wytrzymałości zgodnie z wytycznymi VZM
 • System oznakowania dla wszystkich instalacji HVAC według oznaczeń VDD i kodów QR
 • Dokumentacja zgodna ze specyfikacją R-IT
 • Monitorowanie zużycia energii za pomocą technologii pomiaru, kontroli i regulacji

Okres współpracy

Kwiecień 2013 r. do stycznia 2014 r.

 

Fakty dotyczące budynku (etap końcowy)

Rozwiązania

Urządzenia chłodzące

Celem całego projektu jest zapewnienie chłodzenia dla serwerowni, która obecnie wyposażona jest w pięć urządzeń chłodniczych o łącznej mocy 6500 kW: Ciepło generowane przez urządzenia w serwerowni odprowadzane jest przez pięć chłodnic powietrza wyposażonych w system nawilżania. Urządzenia te są wykorzystywane w pełni zwłaszcza w trybie chłodzenia swobodnego. Uwzględniono też odpowiednią redundancję, zgodnie ze specyfikacją. Komory klimatyczne są chłodzone z użyciem wody chłodzącej o dosyć wysokiej temperaturze, co umożliwia pracę w pełni w trybie chłodzenia swobodnego, a w dłuższej perspektywie, chłodzenie zależne od temperatury zewnętrznej. Do zasilania instalacji nawilżającej wykorzystywana jest woda z własnego ujęcia. Uwzględniono również zastosowanie odpowiednich podziemnych zbiorników wody, jako źródła awaryjnego. Serwery chłodzone są z wykorzystaniem komór klimatycznych. Są one zasilane poprzez kanały klimatyczne, przy czym również w tym przypadku przewidziano możliwość zapewnienia redundancji zasilania z użyciem instalacji rurowej.

Zasilanie chłodem dla pozostałych pomieszczeń urządzeń sieci lokalnej, pomieszczeń elektrycznych, powierzchni biurowych i instalacji klimatyzacyjnej zapewniono w oparciu o centralny system zarządzania energią (dwufunkcyjny: grzewczo-chłodniczy).

Instalacja grzewcza

Czynnik grzewczy wytwarzany jest w centralnym systemem zarządzania energią. W powierzchniach ogólnych ciepło oddawane jest przez grzejniki, w pomieszczeniach biurowych przygotowano sufity do zabudowy urządzeń grzewczo-chłodniczych.

Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji zosta​ła zainstalowane na następujących obszarach:

• Wentylacja serwerowni – 12 000m³/h

• System wentylacyjny pomieszczeń technologicznych – 15 500m³/h

• System wentylacyjny pomieszczeń biurowych – 6 500m³/h

Pomieszczenia magazynowe i technologiczne zlokalizowane w piwnicy/na pierwszym i drugim piętrze będą również wyposażone w system odprowadzania dymu na wypadek pożaru.

Instalacja sanitarna

Odpływ ze strefy sufitu w skrzydle biurowym wykonano z wykorzystaniem instalacji podciśnieniowej. Do oczyszczania wody z ujęcia, zasilającej instalację nawilżającą wymienników ciepła dla serwerowni zastosowano instalację osmotycznego oczyszczania .  Przewidziano również możliwość  filtrowania i sterylizacji promieniami UV wody z ujęcia.

Aparatura sterująca i kontrolno-pomiarowa

Firma Caverion dostarcza całe wyposażenie AKPiA dla obiektu.  W tym zakresie konieczne jest zapewnienie zgodności ze szczególnymi wymaganiami centrum przetwarzania danych dotyczącymi bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania instalacji.

Instalacja przeciwpożarowe

Serwerownie, pomieszczenia operatora i IFS wyposażono w gazową instalację gaśniczą. Również w tym przypadku przewidziano odpowiednią redundancję całej instalacji.

 

Pozostałe

Firma Caverion zainstalowała odpowiednie suche chłodnice na dachu do odprowadzania ciepła z pięciu systemów zasilania awaryjnego znajdujących się na pierwszym piętrze.

(całkowita wydajność tych chłodnic, to : 6500kW).