Transport

Nasze długoletnie doświadczenie obejmuje systemy techniczne budynków i usługi technicznego utrzymania obiektów, pozwalające zagwarantować, że przepływ pasażerów i przepływy logistyczne w ramach budynków i infrastruktury transportu funkcjonują sprawnie i w sposób bezpieczny.Wiemy, jak ważne jest zapewnianie natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do usunięcia wszelkich poważnych awarii urządzeń i przerw w eksploatacji. Możemy zapewnić rozwiązanie, które jest optymalne dla transportu pod kątem finansowym, technicznym i operacyjnym.

W praktyce nasza wiedza ekspercka w dziedzinie kompleksowych i wymagających, zakrojonych na szeroką skalę projektów budowy i infrastruktury przekłada się na krótszy czas podróży i większe bezpieczeństwo w coraz bardziej zurbanizowanym społeczeństwie. Możemy zapewnić, że porty lotnicze, terminale pasażerskie i dworce są wyposażone w odpowiednią klimatyzację i wentylację, że monitorowanie ruchu i kontrole pozwalają zapobiec występowaniu nieprzewidywanych sytuacji na drogach i w tunelachoraz że systemy i urządzenia zabezpieczeń i bezpieczeństwapodlegają profesjonalnemu utrzymaniu.

Referencje

„Przez porty lotnicze Finavia co roku przewija się ponad 19 milionów pasażerów. Do naszych najważniejszych zadań należy zapewnienie, by nasi klienci mogli cieszyć się podróżą w bezpiecznych warunkach. Dzięki stałemu rozwojowi nieruchomość jest stale udoskonalana w ramach regularnych projektów. Właśnie dlatego prace demontażowe, jak i nowe prace budowlane są na lotnisku prowadzone niemal codziennie. Wszelkie poważne awarie urządzeń i usterki również wymagają szybkiej reakcji. Firma Caverion fachowo radzi sobie ze wszystkimi tymi wyzwaniami. Już od długiego czasu dostarcza nam urządzenia zabezpieczeń i bezpieczeństwa oraz zapewnia obsługę i utrzymanie naszych systemów czujek pożarowych i spryskiwaczy. Pracownicy firmy Caverion znają specyfikę naszej pracy i już od pewnego czasu prace w porcie lotniczym wykonują te same osoby” — Esko Ruotsalainen, inżynier ds. obiektów ratownictwa w porcie lotniczym, Finavia.

„To bardzo istotny projekt, który przynosi szereg korzyści dla coraz bardziej zurbanizowanego społeczeństwa, między innymi krótszy czas podróży i większe bezpieczeństwo — zarówno pasażerów, jak i osób zamieszkujących obszary w pobliżu trasy kolejowej. Likwidujemy przejazdy kolejowe, przestarzałe tunele i zabezpieczenia przeciwlawinowe. Do innych korzyści dla pasażerów należą wyższa wydajność, większa wygoda i punktualność” — Stine Ilebrekke Undrum, dyrektor projektu z Jernbaneverket.

Transport


Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt

Korzyści dla klienta:

  • Optymalna funkcjonalność dla sektora nieruchomości publicznych i infrastruktury
  • Profesjonalna obsługa techniczna zapewniająca trwałą wartość mienia publicznego
  • Rozwiązania zabezpieczające nieprzerwanego działania w coraz większej cyfryzacji społeczeństwa
  • Cykl życia w centrum uwagi: Redukcja kosztów, zużycia energii i ryzyka
  • Zrównoważony rozwój