Doradztwo ​energetyczne 

Doradztwo energetyczne obejmuje wszystkie usługi doradcze firmy Caverion związane z energią. Te usługi mają na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne bez pogarszania warunków w pomieszczeniach i komfortu pracy. Doradztwo energetyczne ma przynosić korzyści dla środowiska i dla firmy klienta.

Zachowanie zgodności z przepisami UE

Nasze usługi w tym zakresie gwarantują, że klient stosuje się do przepisów UE oraz osiąga cele unijne dotyczące klimatu i energii.

Podstawowym elementem wszystkich naszych usług doradczych związanych z energią jest wiedza i rozeznanie w temacie energii odnawialnej.

Profesjonaliści Caverion specjalizują się w świadczeniu skutecznych usług doradczych i wszechstronnego planowania w zakresie:

  • strategii energetycznych,
  • audytów energetycznych,
  • pomiarów zużycia energii.
Eu's climate and energy targets for 2020

Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt