​Realizacja projektu

Zapewnienie efektywności na każdym etapie cyklu życia obiektu

Instalacje i kompleksowe rozwiązania techniczne w budynkach stają się coraz bardziej złożone i zaawansowane. W przypadku budynków stanowią one obecnie znaczną część nakładów inwestycyjnych.

Dobrze wdrożone systemy, właściwe wykonawstwo i odpowiednia realizacja projektu ma znaczny wpływ na łączne koszty eksploatacji budynku, ochronę jego wartości oraz jego wpływ na środowisko.

Kompetencje i doświadczenie Caverion we wszystkich stosownych branżach sprawiają, że realizowane projekty są rentowne i obarczone jedynie umiarkowanym ryzykiem.

Realizacja projektów w Caverion jest oparta na:

 • bardzo dobrej metodologii,
 • zsynchronizowanych procesach,
 • jednolitych zdolnościach.
 • spójnych i dobrych wynikach.


Dzięki systematycznym szkoleniom dla pracowników fizycznych Caverion gwarantuje:

 • ·odpowiednią jakość pracy na placu budowy,
 • zgodność z przepisami,
 • ścisłe przestrzeganie procedur BHP,

Proces realizacji projektu obejmuje instalację wyposażenia w ramach co najmniej jednej dziedziny technicznej zgodnie z uzgodnionym zakresem projektu.

Instalacje techniczne

W połączeniu z obszarem zarządzania projektem Caverion zapewnia „wszystko w jednym”. Oznacza to, że możemy zapewnić i zintegrować wszystkie odpowiednie rozwiązania z różnych dziedzin technicznych.

Ponadto oferujemy usługi doradztwa oraz projektowania i wykonawstwa na wczesnych etapach projektu, aby zapewnić efektywniejszą realizację całego projektu.

Dziewięć dziedzin technicznych:

 • Automatyka
 • Systemy chłodzenia
 • Systemy elektryczne
 • Systemy grzewcze i sanitarne
 • Instalacje dla przemysłu
 • Usługi informatyczne i komunikacyjne
 • Rurociągi przemysłowe
 • Systemy bezpieczeństwa
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji

 

Wspomniane dziedziny obejmują cały cykl eksploatacji budynków, obiektów przemysłowych, projektów i usług. Caverion oferuje te usługi osobno lub w pakietach.

 Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt