Techniczne utrzymanie obiektu

Wczesne dostrzeganie sygnałów

Prawidłowe funkcjonowanie obiektu wpływa na lepszą produktywność i wygodę jego użytkowników. Dostępne dziś technologie automatyki i zdalnego zarządzania pozwalają klientom uzyskać znaczną poprawę efektywności energetycznej budynku i całego procesu, a także widocznie usprawniają kontrolę kosztów i jakości.

Ciągłość działania zapewniają natomiast inteligentne rozwiązania o wysokiej przewidywalności i bezpieczeństwie operacji.

Nasze inteligentne rozwiązania przynoszą klientom wiele korzyści. Są to:

  • ograniczenie do minimum występowania kosztownych przerw,
  • umożliwienie użytkownikom skupienia się na podstawowej działalności gospodarczej,
  • pomoc w przewidywaniu i zmniejszaniu kosztów operacyjnych, a także usprawnienie planowania prac konserwacyjnych.

Firma Caverion dysponuje specjalistyczną wiedzą w zakresie integrowania różnych typów rozwiązań technicznych i informatycznych i ma doświadczenie w analizowaniu i wykorzystywaniu danych pochodzących z wielu źródeł. Duże korzyści dla naszych klientów zapewnia usługa monitorowania zakłóceń i sytuacji awaryjnych oraz zarządzania nimi. Zapewnia ona aktualne informacje o wydajności obiektu i automatycznie generuje powiadomienia, co ma wpływ na jego skuteczność operacyjną.

Techniczne utrzymanie obiektu stanowi podstawę do wdrożenia rozwiązań firmy Caverion związanych z cyklem życia oraz świadczenia usług zarządzanych.

Usługi technicznego utrzymania obiektu obejmują:Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt