ServiFlex

ServiFlex to pełna umowa serwisowa na wykonywanie planowanej konserwacji zapobiegawczej. Ta usługa może być przeznaczona dla jednego systemu technicznego lub dla kilku. Umowa na konserwację jest opracowywana wspólnie z klientem i dostosowana do jego potrzeb. Klient może wybrać spośród ponad 100 usług modułowych, które pozwolą mu na sprawne prowadzenie swoich codziennych spraw.

Korzyści wynikające z zawarcia kompleksowej umowy serwisowej:

  • przewidywalność prac konserwacyjnych oraz kosztów materiałów i napraw,
  • dłuższy okres eksploatacji instalacji technicznej i wyższa wartość nieruchomości,
  • stałe wprowadzanie ulepszeń dla zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy,
  • poprawa warunków klimatycznych w pomieszczeniach w celu zwiększenia produktywności i wydajności osób, które z nich korzystają.

Ponadto profesjonalnie zarządzane i konserwowane obiekty uwzględniają problemy związane ze zmianami klimatu i przykładowo stosują technologie energooszczędne oraz zmniejszają poziom emisji gazów cieplarnianych.

Korzyści z umowy na wykonywanie usługi ServiFlex:

  • gwarancja dostępności jednej osoby do kontaktu we wszystkich sprawach technicznych,
  • planowanie i szacowanie z wyprzedzeniem przyszłych potrzeb konserwacyjnych związanych z budynkiem lub procesem przemysłowym,
  • dostrzeganie problemów z instalacjami technicznymi przed wystąpieniem poważnych szkód lub strat produkcyjnych.
  • Umowa ServiFlex spełnia wszelkie wymogi prawne, a zawarta w niej wysokiej jakości dokumentacja jest dostępna również online.

Usługa ServiFlex+ zostanie uruchomiona na jesieni:

ServiFlex+ to udoskonalona koncepcja usługi oferowanej przez Caverion w zakresie technical maintenance. Pomysł opiera się na modułach, umożliwiających klientom wybór różnych poziomów usługi. Nowy ServiFlex+ podnosi wartość dodaną obsługi obiektu w systemie 24/7. Klienci odnoszą znaczące korzyści dzięki optymalizacji kosztów i zmniejszeniu zużycia energii. 

ServiFlex


Skontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt