Zarządzanie projektem

Dobre procesy zarządzania projektem to klucz do sukcesu na placu budowy

Każdy projekt budowlany jest specyficzny i wiąże się z indywidualnymi wyzwaniami. Z tego względu należy na bieżąco prognozować i kontrolować realizację projektu oraz optymalizować zarządzanie nim. Ponadto należy bezzwłocznie uwzględniać wszelkie zmiany w zakresie kosztów, terminów i jakości.

Wszystkie działania są odpowiednio udokumentowane, a dokumenty te są właściwie przechowywane i łatwo dostępne. Dotyczy to wszystkich uczestników procesu, w tym podwykonawców, dostawców i dostawców usług logistycznych.

Dobre zarządzanie to warunek konieczny pomyślnej realizacji projektu. Wymaga jednak ono korzystania z odpowiednich metod, narzędzi, kwalifikacji i umiejętności.

Bez efektywnego zarządzania projekty są częściej narażone na niepowodzenie.

Caverion zarządza projektami w ramach różnych segmentów

Caverion ma duże doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami o różnym zakresie i rozmiarze w różnych sektorach, w tym w sektorze:

 • mieszkaniowym,
 • handlowym,
 • infrastrukturalnym,
 • przemysłowym,
 • edukacyjnym,
 • ochrony zdrowia.

Ponadto Caverion zarządza działaniami wykonywanymi przez innych podwykonawców.

Korzyści z zaangażowania jednego dostawcy

Wdrożenie spójnych procesów zarządzania projektami w długim okresie czasu przynosi wymierne korzyści. Korzystanie z jednego podmiotu zajmującego się zarządzaniem projektem i realizacją projektu przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Skrócenie czasu trwania projektów, ponieważ faza instalacji może pokrywać się z fazą planowania
 • Uwzględnianie zmian dotyczących projektu, jakości, kosztów i terminów w sposób elastyczny i kontrolowany
 • Obniżenie łącznych kosztów projektu i liczby roboczogodzin wskutek usprawnienia procesów

Do usprawnienia procesów przyczyniają się następujące czynniki:

 • Szybsza realizacja zadań dzięki wielokrotnemu korzystaniu z jednolitych procesów i szablonów
 • Mniejsza liczba problemów wynikająca ze stosowania proaktywnych procesów zarządzania projektem
 • Trafniejsze decyzje wynikające z efektywniejszej komunikacji w ramach projektu
 • Większe zadowolenie klientów i mniej poprawek dzięki zapewnieniu odpowiedniej jakości za pierwszym razem

 

Zarządzanie projektem

Nasi kierownicy projektów ściśle współpracują z klientem i zapewniają sprawną realizację projektu zgodnie z uzgodnieniami w zakresie jakości, terminu i budżetu. Ponadto zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami i kontakty z właściwymi organami nadzorczymi.

W toku zarządzania projektem integrujemy różne podejścia i metody w ramach jednego rozwiązania. W przypadku dużych lub złożonych projektów obejmujących ściśle zintegrowane instalacje Caverion może występować w roli punktu kontaktowego w odniesieniu do wszystkich instalacji technicznych.

W toku projektu należy na bieżąco kontrolować, szacować i optymalizować poszczególne jego fazy.

Przykładowe obszary obsługiwane przez kierowników projektu ze strony Caverion:

 • Przygotowanie i kontrola harmonogramów
 • Zarządzanie i nadzór nad placem budowy
 • Zarządzanie roszczeniami
 • Koordynacja działań z innymi interesariuszami (generalnymi wykonawcami, konsultantami, projektantami i użytkownikami końcowymi)
 • Zarządzanie zamówieniami, zakupy operacyjne i angażowanie podwykonawców
 • Zapewnienie materiałów i obsługa logistyczna
 • Koordynacja prac instalacyjnych w ramach poszczególnych dziedzin technicznych
 • Kontrola i prognozowanie kosztów
 • Fakturowanie i windykacja kosztów
 • Kontrola faktur i płatności
 • Raportowanie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kwestiami BHP
 • Uzyskiwanie odpowiednich zgód od organów nadzorczych
 • Obsługa procesów rozruchu, odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Przekazywanie projektów
 • Obsługa okresów gwarancyjnychSkontaktuj się z nami

Prośba o ofertę lub wiecej informacji o nas

Formularz kontaktowy

Kontakt