Analiza przyczyn źródłowych RCA

 
 Zaplanuj wydajną strategię utrzymania ruchu

 Zaplanuj wydajną strategię utrzymania ruchu

 

Analiza przyczyn źródłowych - RCA

Dzięki doświadczeniu z różnych zakładów oraz ciągłemu poszerzaniu naszej wiedzy core business, oferujemy naszym klientom specjalistyczne wsparcie i najnowsze rozwiązania techniczne i systemowe. Poprzez analizowanie procesów produkcyjnych i występujących w ich trakcie przestojów spowodowanych różnymi czynnikami przedstawiamy koncepcje i rozwiązania, które spowodują zmniejszenie strat i poprawę płynności produkcji.

Jedną z metod służącą do identyfikacji, badania i klasyfikowania zdarzeń zagrażających (inicjujących ryzyko) przedsiębiorstwu jest analiza przyczyn źródłowych (RCA).

Zespół naszych specjalistów opracował wewnętrzny standard analizy przyczyn źródłowych RCA oraz RCFA , który podczas szkoleń, pracy projektowej oraz procesu wdrożenia przestawiany jest klientom i obejmuje:

 • szkolenia dostosowywane do profilu, branży i doświadczenia uczestników
 • warsztaty uwzględniające pracę zespołową nad rozwiązywaniem aktualnych, rzeczywistych problemów klienta
 • zapoznanie uczestników z narzędziami wspomagającymi analizę między innymi :
 • 5Why&2H – zasady i metody sformułowania problemu oraz charakterystyki tła problemu
 • Burza Mózgów  - typowanie przyczyn wystąpienia problemu  
 • Diagram Ishikawy – redukcja listy potencjalnych problemów
 • Drill Deep and Wide – metoda rozszerzająca analizę 5 Why
 • Action Plan – plan działań wdrożenia rozwiązań dla przyczyn źródłowych

Korzyści dla uczestników:

 • zrozumienie zasadności wdrażania analizy RCA
 • zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania
 • poprawne definiowanie i dochodzenie do praprzyczyn problemów
 • poznanie zasad i narzędzi stosowanych w analizie przyczyn źródłowych
 • lepsza integracja pracowników klienta i doskonalenie procesu rozwoju narzędzi
 • podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i zaangażowania

Korzyści dla klienta:

 • skuteczne i efektywne narzędzie rozwiązywania problemów pojawiających się w procesach związanych ze strategicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • oszczędzenie czasu gdy wystąpi podobnego typu błędy, usterki, awarie
 • nie pozorne, a rzeczywiste znalezienie przyczyny wystąpienia błędu, usterki, awarii 
 • przewidywanie wystąpienia błędów – daje czas na zastosowanie prewencji lub predykcji
 • polepszenie pracy pracowników i jakości oferowanych produktów czy usług
 • zapewnienie ciągłości procesów w firmie
 • w dziedzinie bezpieczeństwa RCA jest narzędziem służącym w ograniczeniu ilości wypadków w miejscu pracy i zwiększeniu świadomości pracowników odnośnie zasad BHP

Skontaktuj się z nami, a opowiemy Ci o naszej elastycznej ofercie szkoleń. Chętnie wesprzemy Cię w rozwoju Twojej organizacji.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane