Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 30 kwietnia 2018

Jako administrator danych, Caverion Corporation ma obowiązek chronić Twoje dane osobowe. Chcemy, aby z pełnym zaufaniem powierzano nam dane, które będziemy przetwarzać. Stosowane przez nas mechanizmy ochrony są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zachęcamy do wnikliwego przeczytania  niniejszej polityki prywatności.  

1. Kto gromadzi Twoje dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Caverion Poland S.A. z siedzibą w Zabrzu, pod adresem ul. Jana Galla 29, 41-800 Zabrze, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS,  0000127073, NIP 631-19-56-637.

Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

  1. prześlij email na adres polska@caverion.com
  2. zadzwoń pod numer +48 32 231 32 65, lub
  3. wyślij list na adres: Caverion Poland S.A., ul. Jana Galla 29, 41-800 Zabrze z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Wyznaczyliśmy w Caverion Poland Inspektora Ochrony Danych. Inspektor jest osobą, z którą możesz kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres iod@caverion.com lub wyślij list na adres: Caverion Poland S.A. ul. Jana Galla 29, 41-800 Zabrze (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”).

 Odwołania do Caverion w treści niniejszej polityki prywatności oznaczają Spółkę Caverion Corporation i jej podmioty zależne wymienione w najnowszym dostępnym sprawozdaniu finansowym Caverion Corporation. Caverion to grupa firm, której spółka-matka jest notowana na giełdzie Nasdaq Helsinki. Siedziba Caverion Corporation mieści się w Helsinkach w Finlandii.

Informacje kontaktowe

Caverion Poland  S.A.

Jana Galla 29, 41-800 Zabrze

+48 32 231 32 65

E-mail: polska@caverion.com

2. Ochrona danych osobowych

Kwestię prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie dane osobowe przekazywane Spółce Caverion są przechowywane na bezpiecznych serwerach i tylko pracownicy oraz osoby trzecie, które potrzebują tych informacji mają do nich dostęp. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane zachować ich poufność. Spółka Caverion i jej dostawcy usług będą podejmować wszelkie stosowne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

3. Definicje

Określenia „Caverion”, „nam”, „my”, „firma”, „spółka” i podobne odnoszą się do Spółki Caverion Corporation oraz jej podmiotów zależnych, które mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, o czym wspomniano w  1 punkcie powyżej.  

„dane osobowe” to wszelkiego rodzaju informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę fizyczną albo w połączeniu z innymi informacjami mogą służyć do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykłady danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

„wrażliwe dane osobowe” to niektóre specjalne kategorie danych osobowych, które dostarczają bardziej prywatnych informacji o osobie. Przykłady danych osobowych: rasa lub pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, przekonania lub przynależność do związków zawodowych.

„użytkownik”, „użytkownicy”, „Ty”, „osoba, której dane dotyczą” lub „osoba” to użytkownicy naszych witryn internetowych, użytkownicy naszych usług i inne osoby zewnętrzne wobec Caverion, które przekazują dane osobowe Spółce Caverion.

„witryna internetowa” to witryna dostępna pod następującym głównym adresem URL: caverion.com oraz jej domeny krajowe, strony docelowe kampanii marketingowych (np. hub.caverion.com) i witryny internetowych usług rekrutacyjnych (np. praca.pl/caverion).

4. Informacje zbierane przez Caverion i cele gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności.  Zbieramy informacje (a) podane bezpośrednio przez Ciebie, ale również (b) informacje pobierane automatycznie lub (c) pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W tym dokumencie opisujemy sposób postępowania z danymi osobowymi różnych grup osób, których dane dotyczą. Czasami łączymy informacje otrzymane od Ciebie oraz pozyskane z internetu, spoza internetu i od osób trzecich, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, chyba że otrzymamy Twoją dodatkową zgodę na wykorzystanie ich do innych celów.

Zbierane informacje

Aby korzystać z witryn internetowych Caverion, nie musisz nam podawać swoich danych osobowych. Informacje takie zbieramy tylko w przypadkach, gdy są nam podawane dobrowolnie przez użytkowników witryn.

Zgoda

Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)

Dane demograficzne (np. wiek, płeć, narodowość, język)

Wyżywienie (wybór dietetycznego posiłku na wydarzeniach, targach)

Monitorowanie poczty e-mail (np. wskaźnik wejść, kliknięć, data i czas wykonywania operacji)

Dane pracodawcy (np. nazwa firmy, adres, poprzedni pracodawca)

Zainteresowania

Adres IP

Imię i nazwisko

Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, pełniona funkcja)

Dane profili publicznych z serwisów społecznościowych

Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach

Konta użytkownika (np. nazwa użytkownika, hasło dostępu do systemu)

Odwiedzanie witryn internetowych (np. witryna internetowa, pliki cookie, dane przeglądarki, daty i czas odwiedzin, zachowania użytkownika)

Cele gromadzenia danych

Reklama: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wyświetlania reklam w naszej witrynie internetowej lub zewnętrznych witrynach. Niektórzy partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na historii przeglądania i zainteresowaniach. Przeczytaj więcej w naszej polityce dotyczącej plików cookie

Budowanie relacji z klientami: Zbieramy dane osobowe potencjalnych klientów lub osób wyznaczonych przez klienta do kontaktu i umieszczamy je w bazie danych klientów. Informacje te służą nam do kontaktowania się z konkretnymi osobami, rozpoznawania ich potrzeb i oferowania im najlepszych rozwiązań.

Komunikacja i wideokonferencje: Przechowujemy informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.

Konkursy: Możemy organizować konkursy, a udział w nich wiąże się z koniecznością przesłania danych kontaktowych. Posłużą nam one do skontaktowania się ze zwycięzcami.

Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania złożonych skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy .

Zarządzanie wydarzeniami: Organizujemy imprezy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach i/lub targach. Twoje dane służą nam m.in. do zapraszania Cię na wydarzenia, informowania o nich, pytania o opinię po ich zakończeniu oraz innych celów związanych z wydarzeniami (np. wybór posiłku).

Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i usług. 

Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów.

Usprawnienie naszej działalności: Twoje dane osobowe wykorzystamy do poprawy jakości usług, ofert,  obsługi klienta i komunikacji.

Wewnętrzne szkolenia:  Dane osobowe możemy wykorzystywać do wewnętrznych szkoleń, by pracownicy dysponowali wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do jak najskuteczniejszego działania. 

Wymóg prawny: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).

Marketing: Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do celów marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę i jeśli uznamy, że nasze produkty i usługi lub rozwiązania innych dostawców mogą Cię zainteresować. Możemy również wysyłać Ci indywidualne wiadomości marketingowe na podstawie Twojej aktywności w naszej witrynie internetowej. W tych sprawach możemy się kontaktować przez e-mail, SMS lub telefonicznie. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, wypełniając ten formularz.  Przeczytaj również naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Personalizacja: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do personalizowania zawartości witryny internetowej, wiadomości e-mail i innych rodzajów treści cyfrowych na podstawie Twojej aktywności jako użytkownika. Dzięki tym informacjom usprawnimy nasze narzędzia  oraz lepiej dopasujemy ofertę do Twoich zainteresowań.

Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Sprawozdawczość i analityka: Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do sprawozdawczości i analityki, aby poprawić nasze produkty, usługi i obsługę klienta.

Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.

Monitorowanie zachowań użytkowników: Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do śledzenia Twojej aktywności w naszych witrynach internetowych i aplikacjach. Pomoże nam to lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania i oferować lepszą obsługę. Możemy również wysyłać Ci indywidualne wiadomości marketingowe na podstawie Twoich zachowań. Musisz na to wyrazić zgodę, którą potem w każdej chwili możesz cofnąć. Przeczytaj również naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Rozwój witryn internetowych: Twoje dane wykorzystamy do poprawy funkcjonalności, szybkości działania, sprawności obsługi i bezpieczeństwa naszych witryn internetowych. 

Zbierane informacje

Jeżeli jesteś naszym klientem, potrzebujemy informacji do różnych celów. Większość informacji podajesz nam bezpośrednio, ale część pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych. Na podstawie Twojego zachowania w naszej witrynie internetowej możemy interpretować Twoje odwiedziny na niektórych stronach jako wyraz zainteresowania i w efekcie umieszczać te informacje w naszych bazach danych klientów. Zrobimy to tylko wtedy, jeśli podasz nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym lub zasubskrybujesz nasz newsletter. Ponadto jeżeli jesteś nowym pracownikiem istniejącego klienta, Twoje dane kontaktowe może nam podać Twój bezpośredni przełożony lub współpracownik. Wtedy odpowiednio zaktualizujemy naszą bazę danych klientów.

 

Będąc klientem, możesz opcjonalnie umożliwić nam dostęp do danych osobowych zainteresowanych osób z Twojej organizacji (np. użytkowników budynków, pracowników). W tego typu przypadkach Caverion będzie administratorem danych stosującym w przetwarzaniu danych Twoje instrukcje.

 

Dane komunikacyjne (np. korespondencja)

Zgoda

Prywatne dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)

Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)

Dane demograficzne (np. wiek, płeć, narodowość, język)

Wyżywienie  (wybór dietetycznego posiłku na wydarzeniach, targach)

Monitorowanie poczty e-mail (np. wskaźnik wejść, kliknięć, data i czas wykonywania operacji)

Dane pracownika (np. nazwa firmy, adres, poprzedni pracodawca)

Zainteresowania

Adres IP

Imię i nazwisko

Zdjęcia i filmy

Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, pełniona funkcja)

Dane profili publicznych z serwisów społecznościowych

Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach

Informacje o korzystaniu z systemów (np. czas logowania, dzienniki operacji)

Konta użytkownika (np. nazwa użytkownika, hasło dostępu do systemu)

Odwiedzanie witryn internetowych (np. witryna internetowa, pliki cookie, dane przeglądarki, daty i czas odwiedzin, zachowania użytkownika)

Cele gromadzenia danych osobowych

Reklama: Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wyświetlania reklam w naszej witrynie internetowej lub h witrynach zewnętrznych. Niektórzy partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na historii przeglądania i zainteresowaniach. Przeczytaj więcej w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Komunikacja i wideokonferencje: Będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.

Konkursy: Możemy organizować konkursy, a udział w nich wiąże się z koniecznością przesłania danych kontaktowych. Posłużą nam one do skontaktowania się ze zwycięzcami.

Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania złożonych skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy..

Obsługa klienta i wsparcie: Będziemy wykorzystywać te informacje do zarządzania relacjami z klientami oraz wykonywania zadań z zakresu obsługi klienta, wsparcia technicznego i realizacji usług. Możemy przechowywać informacje o Twojej poprzedniej firmie, aby łatwiej identyfikować naszych istotnych klientów oraz podtrzymywać relacje z klientami. Możemy informować Cię o nowościach i zmianach dotyczących naszych produktów i usług, kontaktować się z Tobą w sprawach z zakresu zarządzania relacjami z klientami (np. zdalnego zarządzania) oraz dostarczać raporty o naszych usługach.

Zarządzanie wydarzeniami: Organizujemy imprezy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach i/lub targach. Twoje dane służą nam m.in. do zapraszania Cię na wydarzenia, informowania o nich, pytania o opinię po ich zakończeniu oraz innych celów związanych z wydarzeniami (np. wybór posiłku).

Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników. 

Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów .

Usprawnienie naszej działalności: Twoje dane osobowe wykorzystamy do poprawy jakości usług, ofert, obsługi klientai komunikacji.

Wewnętrzne szkolenia: Dane osobowe możemy wykorzystywać do wewnętrznych szkoleń, by pracownicy dysponowali wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do jak najskuteczniejszego działania. 

Wymóg prawny: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).

Marketing: Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do celów marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę i jeśli uznamy, że nasze produkty i usługi lub rozwiązania innych dostawców mogą Cię zainteresować. Możemy również wysyłać Ci indywidualne wiadomości marketingowe na podstawie Twojej aktywności w naszej witrynie internetowej. W tych sprawach możemy się kontaktować przez e-mail, SMS lub telefonicznie. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, wypełniając ten formularz.  Przeczytaj również naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Administrowanie ofertami i kontraktami

Zarządzanie projektami

Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Sprawozdawczość i analityka: Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do sprawozdawczości i analityki, aby poprawić nasze produkty, usługi iobsługę klienta.

Ocena ryzyka (np. ryzyka finansowego)

Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników

Zbierane informacje 

Gdy  ubiegasz się o pracę w Caverion, potrzebujemy Twoich określonych danych osobowych. Na podstawie Twojej aplikacji i podanych przez Ciebie informacji będziemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu porównania z wymaganiami  wskazanymi w procesie rekrutacji. Niektóre dane, szczególnie te wrażliwe, są pobierane tylko wtedy, gdy dobrowolnie umieścisz je w swoim podaniu..

Sprawdzanie historii osoby (np. historii kredytowej, informacji o karalności, wyników testów na obecność alkoholu i narkotyków we krwi, jeśli jest to zgodne z przepisami) (c)

Dane komunikacyjne (np. nagrane wypowiedzi głosowe, korespondencja) (a)

Informacje o kompetencjach (np. wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności, pozwolenia, certyfikaty, szkolenia) (a) (c)

Zgoda (a)

Prywatne dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon) (a)

Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon) (a)

Dane demograficzne (np. wiek, data urodzenia, płeć, narodowość, język) (a) (b)

Informacje o rodzinie (np. o dzieciach) (a)

Dane identyfikacyjne (np. numer pesel lub inny identyfikator) (a)

Adres IP (b)

Imię i nazwisko (imię, nazwisko, drugie imię, inne nazwiska) (a)

Zdjęcia i filmy (a)

Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, pełniona funkcja,) (a) (c)

Dane poprzedniego pracodawcy (np. nazwa firmy, adres) (a)

Informacje rekrutacyjne (np. życiorys, podanie o pracę, informacje z przebiegu rekrutacji, oferta pracy) (a)

Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach (a)

Konta użytkownika (np. nazwa użytkownika, hasło dostępu do systemu) (b) (c)

Odwiedzianie witryn internetowych (np. pliki cookie witryn, dane przeglądarki, daty i czas odwiedzin) (b)

Wrażliwe dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz je w ramach składanego wniosku, wyrazisz na to zgodę lub gdy istnieje inna uzasadniona przesłanka do ich przetwarzania.   

Cele gromadzenia danych osobowych

Sprawdzanie historii osoby

Komunikacja i wideokonferencje: Będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.

Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy..

Egzekwowanie przestrzegania polityki firmy i wymogów prawnych

Zarządzanie wydarzeniami: Organizujemy imprezy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach i/lub targach. Twoje dane służą nam m.in. do zapraszania Cię na wydarzenia, informowania o nich, pytania o opinię po ich zakończeniu oraz innych celów związanych z wydarzeniami (np. wybór dietetycznego posiłku) 

Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.  

Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów..

Poprawa efektywności działań indywidualnych osób i całego przedsiębiorstwa 

Wewnętrzne szkolenia:  Dane możemy wykorzystywać do wewnętrznych szkoleń, , by pracownicy dysponowali wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do jak najskuteczniejszego działania.  

Wymóg prawny: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).

Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

Rekrutacja: Wykorzystamy te informacje przy naborze na stanowisko, do kontaktowania się z Tobą oraz zarejestrowania Twojego wniosku.

Sprawozdawczość i analityka: Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do sprawozdawczości i analityki, aby poprawić jakość naszych wewnętrznych usług.

Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.

Testy oceniające kandydatów (np. testy osobowości, umiejętności i zachowań) 

Zbierane informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy wykonujesz zadania dla Caverion jako pracownik zewnętrzny. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celach opisanych w tej polityce prywatności. W związku z tym Caverion, zgodnie z faktycznymi potrzebami lub wymogami prawa, będzie gromadzić i przechowywać m.in. następujące dane osobowe pracowników zewnętrznych:

Informacje o przydziale do umowy (np. data rozpoczęcia i zakończenia, funkcja, umowy związane z kontraktem)

Sprawdzanie historii osoby (np. historii kredytowej, historii konfliktów z prawem oraz wyników testów na obecność alkoholu i narkotyków we krwi, jeśli były przeprowadzane przez Caverion i jest to zgodne z przepisami)

Dane komunikacyjne (np. nagrane wypowiedzi głosowe, korespondencja, wpisy w firmowych serwisach społecznościowych)

Informacje o kompetencjach (np. wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności, pozwolenia, certyfikaty, szkolenia)

Zgoda

Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)

Dane demograficzne (np. wiek, data urodzenia, płeć, narodowość, język)

Dieta (na wydarzenia)

Informacje z monitorowania poczty e-mail (np. wskaźnik wejść, kliknięć, data i czas wykonywania operacji)

Informacje o wydatkach (np. na wyjazdy służbowe, inne)

Dostęp do obiektów i korzystanie z obiektów (np. kody identyfikacyjne, hasła, informacje z systemów bezpieczeństwa (w tym systemów z dostępem za pomocą kart i systemów telewizji przemysłowej), czas pracy)

Dane identyfikacyjne (np. numer pesel lub inny identyfikator)

Adres IP

Imię i nazwisko (imię, nazwisko, drugie imię, inne nazwiska)

Dane paszportowe

Zdjęcia i filmy

Dane fizyczne (np. wzrost, waga, rozmiar)

Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, MPK, pełniona funkcja, przełożony)

Informacje rekrutacyjne (np. życiorys, podanie o pracę, informacje z przebiegu rekrutacji, oferta pracy)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (np. wypadki, w których uczestniczyła osoba)

Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach

Informacje o korzystaniu z systemów (np. czas logowania, dzienniki operacji)

Konta użytkownika (np. nazwa użytkownika, hasło dostępu do systemu)

Dane pojazdu (np. numer rejestracyjny, zapis z tachografu)

Odwiedziny witryn internetowych (np. pliki cookie witryn, dane przeglądarki, daty i czas odwiedzin)

Pozwolenie na pracę

Raporty i szczegółowe informacje o czasie pracy (np. frekwencja, nieobecności)

Wrażliwe dane osobowe gromadzimy tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz je w ramach składanego wniosku, wyrazisz na to zgodę lub gdy istnieje inna uzasadniona przesłanka do ich przetwarzania.  

 

Cele gromadzenia danych osobowych

Zarządzanie dostępem (np. do systemów i obiektów firmy)

Sprawdzanie historii osoby

Komunikacja i wideokonferencje: Będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.

Konkursy: Możemy organizować konkursy, a udział w nich wiąże się z koniecznością przesłania danych kontaktowych. Posłużą nam one do skontaktowania się ze zwycięzcami. 

Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy. Wyjazdy służbowe (np. plan wyjazdu, hotele, przeloty, wynajem samochodu, pomoc w uzyskaniu służbowych dokumentów potrzebnych do wyjazdu, pozwolenia na pracę)
Rozwój i szkolenia
Komunikacja w nagłych wypadkach: Przechowujemy informacje kontaktowe najbliższego członka rodziny, by mieć możliwość kontaktu w razie wypadku.
Egzekwowanie przestrzegania polityki firmy i wymogów prawnych
Zarządzanie wydarzeniami: Organizujemy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach i/lub targach. Twoje dane służą nam m.in. do zapraszania Cię na wydarzenia, podawania Ci informacji o wydarzeniach, pytania o opinię po zakończeniu wydarzeń oraz innych celów związanych z wydarzeniami (np. wybór dietetycznego posiłku).
Zarządzanie wydatkami (np. administrowanie, zestawienia wydatków, firmowe karty kredytowe, budżetowanie)
Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.  
Księgowość finansowa
Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów.
Poprawa efektywności działań indywidualnych osób i całego przedsiębiorstwa 
Zarządzanie ubezpieczeniami
Kontrola wewnętrzna i bezpieczeństwo (np. wewnętrzne dochodzenia, przestrzeganie przepisów, zarządzanie ryzykiem, zgłaszanie konfliktów interesów, programy BHP, rozwiązania mające chronić pracowników, gości, obiekty i majątek firmy)
Wewnętrzne szkolenia: Dane możemy wykorzystywać do wewnętrznych szkoleń,  by pracownicy dysponowali wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do jak najskuteczniejszego działania.  
Wystawianie faktur i płatności (np. faktury za telefon)
Wsparcie informatyczne: Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać do sprawniejszego rozwiązywania problemów z obszaru IT.
Wymóg prawny. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).
Zarządzanie relacjami z pracownikiem zewnętrznym (np. nawiązywanie, kontynuowanie i rozwiązywanie umów , sankcje dyscyplinarne, ocena kwalifikacji osoby ubiegającej się o pracę, roszczenia związane z pracą)
Zaopatrzenie (np. materiały , usługi, sprzęt)
Zarządzanie projektami
Wyposażenie służbowe: 
Wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby przydzielić Ci komputer, telefon komórkowy, tablet, wizytówki.
Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
Rekrutacja: Wykorzystamy te informacje przy naborze na stanowisko, do kontaktowania się z Tobą oraz zarejestrowania Twojego wniosku.
Sprawozdawczość i analityka: Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do sprawozdawczości i analityki, aby poprawić jakość naszych wewnętrznych usług.
Oceny ryzyka
Zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji (np. urazów odniesionych w pracy)
Bezpieczeństwo naszych miejsc pracy poprzez kontrolowanie dostępu
Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.
Testy oceniające pracowników zewnętrznych (np. testy osobowości, umiejętności i zachowań)
Rozwój witryn internetowych: Twoje dane wykorzystamy do poprawy funkcjonalności, szybkości działania, sprawności  obsługi i bezpieczeństwa naszych witryn internetowych.
Zarządzanie personelem (np. zarządzanie personelem, monitorowanie zadań, monitorowanie czasu pracy, zarządzanie zleconymi zadaniami, zarządzanie obciążeniem pracą, planowanie zatrudnienia, rozwiązywanie umów, planowanie sukcesji, monitorowanie nieobecności, akceptowanie pracowników przez klienta do danego projektu, wywiady wideo z procesu rekrutacji) 
Monitorowanie korzystania z firmowych zasobów (np. sprzętu, urządzeń, oprogramowania).

Zbierane informacje 
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, gdy jesteś dostawcą Caverion. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności. W związku z tym Caverion, zgodnie z faktycznymi potrzebami lub wymogami prawa, będzie gromadzić i przechowywać m.in. następujące dane osobowe dostawców:


Informacje o przydziale do umowy (np. data rozpoczęcia i zakończenia, funkcja, , umowy związane z kontraktem)
Dane komunikacyjne (np. korespondencja)
Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)
Dane pracodawcy (np. nazwa firmy, adres)
Informacje o wydatkach 
Imię i nazwisko 
Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, pełniona funkcja)

Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach (a)

Cele gromadzenia danych osobowych
Komunikacja i wideokonferencje: Będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.
Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy. .
Wyjazdy służbowe (np. plan wyjazdu, hotele, przeloty, wynajem samochodu, pomoc w uzyskaniu służbowych dokumentów potrzebnych do wyjazdu i pozwolenia na pracę, jeśli były organizowane przez Caverion)
Egzekwowanie przestrzegania polityki firmy i wymogów prawnych
Zarządzanie wydarzeniami: Organizujemy i uczestniczymy w różnych wydarzeniach i/lub targach. Twoje dane służą nam m.in. do zapraszania Cię na wydarzenia, podawania Ci informacji o wydarzeniach, pytania o opinię po zakończeniu wydarzeń oraz innych celów związanych z wydarzeniami (np. wybór dietetycznego posiłku).
Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.  
Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów .
Poprawa efektywności działań indywidualnych osób i całego przedsiębiorstwa
Wewnętrzne szkolenia: Dane możemy wykorzystywać do wewnętrznych szkoleń, by pracownicy dysponowali wiedzą i kompetencjami niezbędnymi do jak najskuteczniejszego działania Wymóg prawny: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).
Administrowanie ofertami i kontraktami
Zarządzanie projektami
Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
Sprawozdawczość i analityka: Czasami wykorzystujemy Twoje dane osobowe do sprawozdawczości i analityki, aby poprawić jakość naszych wewnętrznych usług.
Ocena ryzyka (np. ryzyka finansowego)
Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników

Zbierane informacje 
Gdy odwiedzasz obiekty, w których Caverion prowadzi działalność gospodarczą, prosimy Cię o podanie pewnych danych osobowych. 

Służbowe dane kontaktowe (np. adres pocztowy, adres e-mail, telefon)
Dane pracodawcy (np. nazwa firmy, adres)
Dostęp do obiektów i korzystanie z obiektów (np. kody identyfikacyjne, hasła, informacje z systemów bezpieczeństwa (w tym systemów z dostępem za pomocą kart i systemów telewizji przemysłowej), czas pracy)
Imię i nazwisko 
Zdjęcia i filmy
Informacje o stanowisku (np. nazwa stanowiska, jednostka organizacyjna, pełniona funkcja)
Informacje o odpowiedziach udzielonych w ankietach 


Cele gromadzenia danych osobowych
Komunikacja i wideokonferencje: Będziemy przechowywać Twoje informacje kontaktowe w celu komunikowania się i współpracy.
Skargi i roszczenia: Twoje dane osobowe są nam potrzebne do rozpatrywania skarg, jeśli nie będziesz zadowolony z naszej współpracy. .
Zbieranie opinii: Czasami prosimy o opinie na różne tematy. Informacje te wykorzystujemy m.in. w celu usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.  
Administrowanie tożsamością: Te dane osobowe umożliwią nam jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby, na przykład w związku z wnioskami dotyczącymi przetwarzania  danych czy przyznawaniem dostępu do firmowych systemów Poprawa efektywności działań indywidualnych osób i całego przedsiębiorstwa
Wymóg prawny: Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe na potrzeby przestrzegania przepisów i regulacji (np. w celu wykonania orzeczeń sądowych).
Administrowanie ewidencją: Musimy prowadzić pełną dokumentację na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. 
Bezpieczeństwo naszych miejsc pracy poprzez kontrolowanie dostępu
Ankiety: Możemy Cię zapraszać do udziału w różnych ankietach. Jeśli zdecydujesz się w nich uczestniczyć, uzyskane informacje wykorzystamy do usprawnienia naszej działalności i poprawy osiąganych wyników.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania

Obowiązująca podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od okoliczności związanych z operacjami przetwarzania, zgodnie z opisem poniżej:

5.1. Zgoda
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla jednego lub więcej celów, które wymagają Twojej zgody, stwierdzimy to jednoznacznie i wystąpimy o Twoją zgodę. Podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(a) RODO. Będziemy Cię prosić o zgodę np. w sytuacji, gdy zechcemy użyć Twoich zdjęć lub filmów do celów marketingowych lub sprawdzania historii osoby.

5.2. Realizacja umowy 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, np. o świadczenie pewnych usług, których osoba, której dane dotyczą  jest stroną, art. 6(1)(b) RODO będzie podstawą prawną takiego przetwarzania. To samo dotyczy konieczności  przetwarzania danych w związku z przygotowaniem umowy, np. zapytań o nasze produkty i usługi. 

5.3. Wymóg prawny 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia wymogu prawnego, np. dopełnienia obowiązków podatkowych, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(c) RODO.


5.4. Żywotne interesy  
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, na przykład w sytuacji, gdy osoba odwiedzająca nasze obiekty dozna wypadku i jej dane należy przekazać personelowi medycznemu, art. 6(1)(d) RODO będzie podstawą prawną takiego przetwarzania. 

5.5. Uzasadnione interesy 
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów nieobjętych żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, ale można je uznać za dozwolone w związku z uzasadnionymi interesami Caverion, takimi jak działania marketingowe o minimalnym wpływie na prywatność, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(f) RODO 

6. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych

Caverion ujawnia i przekazuje dane osobowe wyłącznie osobom i firmom, które muszą ich używać. Pilnujemy, aby podmioty, którym ujawniamy i przekazujemy informacje, były odpowiednio poinformowane o korzystaniu przez nas z danych osobowych oraz zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń związanych z ich wykorzystywaniem, w tym o zachowaniu poufności. Niektóre zainteresowane strony działają poza regionem UE/EOG. Ujawniając i przekazując dane osobowe do krajów spoza UE/EOG, zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszej polityki prywatności. Na przykład, jeśli osoba, której dane dotyczą ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy zastosować postanowienia porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.  W razie potrzeby ujawniamy i przekazujemy dane osobowe następującym zainteresowanym stronom: 

6.1. Spółki Caverion Group
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów nieobjętych żadną z wymienionych wyżej podstaw prawnych, ale można je uznać za dozwolone w związku z uzasadnionymi interesami Caverion, takimi jak działania marketingowe o minimalnym wpływie na prywatność, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6(1)(f) RODO 

6.2. Dostawcy i podwykonawcy
W niektórych obszarach działalności biznesowej, np. utrzymania systemów informatycznych, korzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców. 

6.3. Osoby trzecie

Posiadane dane osobowe udostępniamy innym partnerom i zainteresowanym stronom. W naszych witrynach internetowych stosujemy również pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW (web beacon), w związku z czym udostępniamy informacje osobom trzecim, które je gromadzą. Przeczytaj naszą politykę dotyczącą plików cookie.

Poniżej wymieniono cele przekazywania danych osobowych
Twój wniosek lub zgoda: Za Twoją zgodą lub na Twój wniosek możemy przekazać Twoje dane osobowe osobom trzecim.
Usługi świadczone firmie lub naszym pracownikom: Korzystamy z dostawców, którzy wspierają naszą działalność biznesową poprzez świadczenie usług w naszym imieniu. 
Nabycie, podział lub zbycie jednostki biznesowej albo spółki: Przekazanie może być związane z nabyciem, podziałem albo zbyciem spółki należącej do Grupy lub jednostki biznesowej, ponieważ dane osobowe są składnikiem przenoszonego majątku. 
Udostępnianie informacji partnerom: Czasami możemy przekazać Twoje dane osobowe partnerom współpracującym z naszą Spółką, tak aby mogli przedstawić Ci swoje usługi. 
Postępowania prawne: Czasami musimy przekazać Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo na żądanie sądu, urzędu lub podobnego organu. Możemy je również udostępniać przy zasięganiu porady prawników lub innych doradców (przedstawicieli banków, księgowych, potencjalnych nabywców i dostawców).
Ochrona bezpieczeństwa, obiektów, prywatności lub praw zainteresowanych osób 
Inne formy wykorzystywania danych osobowych wymienione w rozdziale „Cele gromadzenia danych osobowych” 

7. Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa związane z danymi osobowymi. 

7.1.Prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu 
Możesz się z nami skontaktować a poinformujemy Cię o posiadanych i przetwarzanych danych osobowych, które Ciebie dotyczą oraz celach wykorzystania tych danych. Masz prawo żądać skorygowania wszelkich błędnych, niekompletnych, nieaktualnych i niepotrzebnych danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania niektórych danych osobowych, np. w marketingu bezpośrednim, jeśli dane są przetwarzane w celach innych niż te, które są konieczne do świadczenia usług lub wypełnienia zobowiązań prawnych. Możesz również cofnąć wydaną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj jednak, że wyrażenie sprzeciwu może ograniczyć Twój dostęp do naszych usług lub ich funkcji.

7.2. Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania
Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych systemów. Spełnimy taką prośbę, chyba że istnieją uzasadnione przeciwwskazania. Po usunięciu danych możemy nie być w stanie natychmiast usunąć z naszych aktywnych serwerów i systemów zapasowych wszystkich pozostałych kopii. Kopie zostaną wykasowane najszybciej, jak to będzie możliwe. Jeśli poprosisz nas o ograniczenie przetwarzania niektórych danych osobowych, ryzykujesz utratą dostępu do części funkcji w naszej witrynie internetowej i innych usługach.


7.3. Prawo do przenoszenia danych

Dane osobowe, które nam podajesz, masz prawo otrzymać w usystematyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie, gdy są one przetwarzane automatycznie w ramach  udzielonej zgody, realizacji umowy lub czynności związanych z przygotowaniem umowy.

Te prawa (7.1.–7.3.) można egzekwować za pomocą formularza Wniosek osoby, której dane dotyczą. Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości. Możemy także odrzucać wnioski, które się powtarzają, są niemożliwe do realizacji lub są bezpodstawne. Po otrzymaniu wszystkich informacji dotyczących Twojego wniosku (włącznie z potwierdzeniem tożsamości) rozpoczniemy jego realizację. Dołożymy wszelkich starań, aby zrobić to w okresie jednego (1) miesiąca. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu realizacja wniosku w tym 1-miesięcznym okresie nie będzie możliwa, poinformujemy Cię o opóźnieniu tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny czas realizacji wniosku wynosi trzy (3) miesiące.  Zaznaczamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń o dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie, realizacja wniosku może być niemożliwa ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

7.4. Zgody

Jeśli podstawą przekazania nam Twoich danych osobowych była Twoja zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Zgodę na otrzymywanie cyfrowych treści marketingowych możesz wycofać tutaj
Jeśli wyrazisz zgodę dotyczącą materiałów wizualnych (zdjęć, filmów) lub treści (wpisów na blogach, artykułów), możesz ją wycofać tutaj. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli dostarczać Ci nasze produkty i usługi. Cofnięcie zgody może spowodować, że nie będziemy w stanie świadczyć Ci usług.  

7.5. Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia wobec decyzji lub działań Caverion, zawsze możesz złożyć skargę lokalnemu organowi ds. ochrony danych. 

8. Pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie i znaczniki nawigacyjne WWW (web beacon). Przeczytaj naszą politykę dotyczącą plików cookie.

9. Przechowywanie danych osobowych

Mamy prawo przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do uzasadnionych celów lub wymagane przepisami prawa. Kryteriami służącymi do ustalania okresu przechowywania danych osobowych są obowiązujące ustawowe okresy przechowywania i uzasadniony cel. Czasami jesteśmy zmuszeni zachować dane osobowe pracowników nawet po rozwiązaniu stosunku pracy w związku z obowiązującymi przepisami i/lub na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów. Długość okresu przechowywania zależy od charakteru danych i obowiązujących przepisów prawa. Na życzenie możemy przedstawić szczegółowy wykaz stosowanych okresów. Cały czas usuwamy i/lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy przestają być potrzebne do celów, dla których były przetwarzane. 

10. Zmiany treści polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego przeglądania, modyfikowania i aktualizowania niniejszej polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy zmiany, wyraźnie odnotujemy datę ich dokonania. Regularnie czytaj treść polityki, szczególnie przed udostępnieniem nam swoich danych osobowych. Nie będziemy zawiadamiać użytkowników o każdej aktualizacji, jednak w przypadku ważnych zmian w treści polityki lub sposobach wykorzystywania danych podejmiemy stosowne wysiłki w celu poinformowania o tym.