Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Razem z naszymi klientami dążymy do tego, aby wprowadzać zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z naszą strategią i celem: tworzymy inteligentne i  zrównoważone środowiska, które poprawiają komfort i jakość życia i pracy użytkowników.

Public_sector_590x440.jpg
 

Jesteśmy prekursorem w dziedzinie kompleksowych rozwiązań w zakresie budownictwa i działalności przemysłowej, które wspierają naszych klientów i społeczeństwo. Dążymy do tego, aby nasz pozytywny wpływ na klimat był do 2030 roku 10 razy większy niż nasz ślad węglowy z Zakresu 1-2.

Kluczowe wskaźniki

stan na rok 2021  docelowo w 2025 
Nasz ślad węglowy jest zdefiniowany i mierzony 80% 100%


Główne działania

  •  Kontynuacja obliczeń z zakresu 1-2. Zdefiniowanie kategorii 3 zakresu i pierwsze, ogólne obliczenia na emisję z zakresu 3. 

 

Jesteśmy prekursorem w dziedzinie kompleksowych rozwiązań w zakresie budownictwa i działalności przemysłowej, które wspierają naszych klientów i społeczeństwo. Dążymy do tego, aby nasz pozytywny wpływ na klimat był do 2030 roku 10 razy większy niż nasz ślad węglowy z Zakresu 1-2.

Kluczowy wskaźnik Stan na rok 2021  docelowo w 2025 
Całkowity ślad węglowy jest zdefiniowany i mierzony 80% 100%

Główne działania

  • Współpraca z kluczowymi dostawcami i zachęcenie klientów do wprowadzania pomiarów wpływu na klimat
  • Poszerzenie zakresu obliczeń emisji dwutlenku węgla i rozbudowa sprzedaży rozwiązań z pozytywnym wpływem na klimat, przy jednoczesnej redukcji własnego śladu węglowego (Zakres 1-2).

Nasi pracownicy posiadają rozległe kompetencje i są aktywnie zaangażowani w zrównoważony rozwój naszej działalności. 

Kluczowe wskaźniki Stan na rok 2021 Docelowo w 2025 
Wskaźnik częstotliwości wypadków: LTIFR 4.0 <2
Procentowy udział zatrudnienia kobiet 11% 15%
Ilość pracowników przeszkolonych ze zrównoważonego rozwoju 89% 100%

Główne działania

  • Systematyczna kontrola nad bezpieczeństwem pracy i prowadzenie aktywnych działań zapobiegawczych.
  • Stworzenie planu długoterminowych działań, budowanie świadomości i organizacja lokalnych dizałań
  • E-Sustainability eLearning (wdrożone w 2022), S-Safety eLearning (86%), G-Coc eLearning (92%)

Mamy stuprocentowy wgląd w zrównoważony rozwój naszych kluczowych dostawców i ich sukces w zrównoważonym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nasza działalność jest zarządzana w sposób zrównoważony i stworzyliśmy solidne podstawy dla zrównoważonego biznesu w całym naszym łańcuchu wartości.

Kluczowy wskaźnik Stan na rok 2021  Docelowo w 2025 
Wskaźnik częstotliwości wypadków: LTIFR 4.0 <2
Procentowy udział zatrudnienia kobiet 11% 15%
Pracownicy przeszkoleni ze zrównoważonego rozwoju 89% 100%

 


Główne działania

  • Działania integralne z planem zakupowym
  • Proces planowania  i roadmapa dla zapytań