Cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

Razem z naszymi klientami dążymy do tego, aby wprowadzać zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z naszą strategią i celem: tworzymy inteligentne i  zrównoważone środowiska, które poprawiają komfort i jakość życia i pracy użytkowników.

Public_sector_590x440.jpg
 

Mamy trzy główne obszary,  które zawierają ambitne cele: 

 

Jesteśmy prekursorem w dziedzinie kompleksowych rozwiązań w zakresie budownictwa i działalności przemysłowej, które wspierają naszych klientów i społeczeństwo. Dążymy do tego, aby nasz pozytywny wpływ na klimat był do 2030 roku 10 razy większy niż nasz ślad węglowy z Zakresu 1-2.

Kluczowy wskaźnik wydajności Stan w 2019 Docelowo w 2025
Nasz ślad węglowy jest zdefiniowany i zmierzony 66% 100%
Nasza oferta charakteryzuje się określonym śladem węglowym - 100%
Ślad ekologiczny/ ślad węglowy  (Zakres 1-2) > 2 razy większy 5 razy większy

 

Główne obszary działań

 • Zarządzanie istniejącymi nieruchomościami z uwzględnieniem cyklu życia: optymalizujemy koszty cyklu życia i utrzymujemy wydajność budynku.
 • Osiągnięcie celu neutralności węglowej: poprawiamy efektywność energetyczną własną i klientów oraz wykorzystujemy odnawialne źródła energii w środowisku zabudowanym.
 • Zwiększenie możliwości: szkolimy naszych pracowników, aby byli wykwalifikowanymi ambasadorami i doradcami, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą bardziej zrównoważone.
 • Zapewnienei wartości dla klienta : nasze rozwiązania tworzą wartość związaną ze zrównoważonym rozwojem.
 • Minimalizacja odpadów i emisji: nieustannie opracowujemy nowe, przełomowe, inteligentne i ekologiczne innowacje technologiczne.
 • Wspieranie inteligentnego zrównoważonego rozwoju i raportowania: oferujemy doradztwo w zakresie inteligentnych wskaźników gotowości (SRI), rozwiązania inteligentne i Caverion SmartView oraz wspieramy decyzje inwestycyjne oparte na faktach.

 

Dbamy o naszych pracowników i wspieramy ich ciągły rozwój. Nasi pracownicy mają silne kompetencje w swoich obszarach i wyraźnie koncentrują się na realizacji i rozwoju naszej zrównoważonej działalności.

Kluczowy wskaźnik wydajności Stan w 2019  Docelowo w 2025
Wskaźnik częstotliwości wypadków: LTIFR  5.3 <2
Ilość pracowników płci żeńskiej  % 11% 15%

 

Główne obszary działań

 • Wspieranie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa, równości i przejrzystości oraz informacji zwrotnych i odpowiedzialności przez kierownictwo: Podejmujemy działania w celu poprawy bezpieczeństwa i równości.

 • Budowanie kultury w oparciu o mocną obietnicę trwałej i wysokiej jakości dostarczania produktów i usług, współpraca ze zróżnicowanym zespołem oraz umożliwianie ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego

Mamy stuprocentowy wgląd w zrównoważony rozwój naszych kluczowych dostawców i ich sukces w zrównoważonym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nasza działalność jest zarządzana w sposób zrównoważony i stworzyliśmy solidne podstawy dla zrównoważonego biznesu w całym naszym łańcuchu wartości.

Kluczowy wskaźnik wydajności Stan w 2019   Docelowo w 2025
Wskaźnik podpisania Kodeksu Postępowania Dostawcy (%) 55% >90%
% pracowników przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rozwoju 50% 100%
% ofert zawierających kryteria zrównoważonego rozwoju 0% 100%

 


Main actions

 • Enhancing transparency: Sustainability (inc. safety) practices, targets and responsibilities are clearly communicated to all employees and suppliers and they actively participate in the sustainability work.
 • Relying on responsibly managed service chain: We guarantee responsible value chain by service management, processes and Code of Conduct.
 • Providing a healthy and safe working environment: We want to make sure that people return home healthy after a day’s work.