Długoterminowe umowy utrzymania ruchu

 
Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą długoterminowa współpraca w zakresie utrzymania ruchu i…

Sprawdź jakie korzyści niesie za sobą długoterminowa współpraca w zakresie utrzymania ruchu i eksploatacji

 

Jedną z podstawowych form współpracy gwarantująca zrównoważony wzrost dostępności parku maszynowego jest długoterminowe opracowanie planu stopniowego rozwoju serwisu technicznego połączonego z konsekwentnym usprawnianiem poszczególnych linii produkcyjnych oraz procesów operacyjnych. Proponowane długoterminowe umowy bazują na dokładnym przeanalizowaniu efektywności obecnych służb utrzymania ruchu, awaryjności linii i maszyn produkcyjnych, dostępności części zamiennych, posiadanych stoków magazynowych oraz innych aspektów wpływających bezpośrednio lub pośrednio na zdolności produkcyjne parku maszynowego.

Benefity z długoterminowej współpracy:

 • Przewidywalność w działaniu i możliwość precyzyjnego planowania działań
 • Stabilizacja kosztowa
 • Gwarancja realizacji zmiany wynikająca z możliwości przygotowania odpowiednich zasobów
 • 100% -owa koncentracja na realizacji serwisu
 • Możliwość uruchomienia inwestycji na systematyczne podnoszenie jakości serwisowej
 • Ciągła praca nad rozwojem kompetencji posiadanych zasobów

Długoterminowa umowa utrzymania ruchu posiada zdefiniowane i szczegółowo opisane warunki i elementy dostawy serwisu. W skład umowy wchodzą:

 • Określone i osadzone na osi czasu kamienie milowe współpracy, pokazujące czasokresy wdrożeń i fazy przygotowań
 • Szczegółowy harmonogram integracji serwisu, określający wszystkie czynności lub zadania gwarantujące płynne przejęcie odpowiedzialności za dostępność parku maszynowego
 • Matrycę kompetencyjną załogi, wskazującą luki kompetencyjne oraz niewydolności operacyjne
 • Budżet i harmonogram rozwoju kompetencji, indywidulany plan szkoleniowy dla każdego pracownika lub zespołu
 • Listę narzędzi systemowych zaplanowanych do wdrożenia
 • Jasno określone warunki brzegowe dostarczanej usługi

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane