Modernizacja i rozbudowa maszyn i urządzeń produkcyjnych

 
Modernizacja i rozbudowa parku maszynowego

Modernizacja i rozbudowa parku maszynowego

 

Modernizacja maszyn lub całych linii produkcyjnych o wysokiej liczbie przepracowanych godzin (nadmiernie wyeksploatowanych) jest zazwyczaj jedyną alternatywą na utrzymanie lub zwiększenie produkcji oraz na spełnienie obowiązujących norm bezpieczeństwa. W sytuacji gdy producent maszyny lub jej podzespołów nie funkcjonuje już na rynku przemysłowym oraz gdy zakup nowego sprzętu jest zbyt drogi jedyną opcją pozostaje modernizacja.

Caverion specjalizuje się i oferuje modernizację maszyn i urządzeń w zakresie:

poprawy bezpieczeństwa:

 • wykonanie audytu ryzyka technicznego maszyn (wykonanie analiz ryzyka-audytów bezpieczeństwa)
 • rozbudowę układów bezpieczeństwa wraz z oczujnikowaniem
 • modyfikację wygrodzeń, osłon, kurtyn bezpieczeństwa

prac elektryczno - mechanicznych:

 • audyt określający stan techniczny maszyny, linii produkcyjnej
 • audyt prowadzenia gospodarki smarnej
 • audyt stanu instalacji elektrycznej, tras kablowych oraz elementów wykonawczych
 • przedstawienie propozycji i zastosowanie efektywniejszych, bardziej niezawodnych przekładni, łożysk, pasów
 • przedstawienie propozycji i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań precyzyjnego smarowania poszczególnych części, podzespołów (automatyczne smarownice punktowe, systemy centralnego smarowania)
 • opracowanie i wdrożenie dla całego zakładu produkcyjnego programu zarządzającego smarowaniem

instalacji sprężonego powietrza oraz stanu pneumatyki maszyn:

 • audyt instalacji sprężonego powietrza (detekcja nieszczelności)
 • wymiana starych i implementacja nowoczesnych, zaawansowanych technicznie podzespołów pozwalających zaoszczędzić energię, gwarantujących sprawną pracę linii produkcyjnych

układów sterowania maszyn:

 • analiza pracy istniejącego systemu
 • prefabrykacja, modernizacja szaf sterowniczych (wykonanie nowych szaf w miejsce starych z nowymi bardziej zaawansowanymi technologicznie podzespołami, urządzeniami)
 • modyfikacja lub wymiana układów sterowania maszyn, linii produkcyjnych
 • rozbudowa funkcjonalności maszyn i linii produkcyjnych

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty usług dopasowanej do indywidualnych potrzeb, założeń i wymagań Twojej działalności.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane