Etyka biznesu

Odpowiedzialnośc ekonomiczna 

Nasi specjaliści stale pracują nad usprawnieniem naszych procesów technologicznych w celu uzyskania bardziej pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Caverion stosuje wysokie standardy jakości. Certyfikat jakości ISO 9001 został wdrożony w całym przedsiębiorstwie. Jako spółka giełdowa, naszym obowiązkiem jest generować zyski dla naszych właścicieli.

Realizujemy nasze obowiązki w sposób zrównoważony. Zadowolenie naszych klientów i dobre samopoczucie pracowników oraz stan otaczającego nas środowiska i społeczeństwa są dla nas niezmiennie ważne.

Zasady działalności sponsoringowej

Caverion jest zobowiązana do prowadzenia działalności w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. W związku w powyższym powstały w naszej firmie wytyczne i instrukcje Caverion dotyczące działalności sponsoringowej. Dokument odzwierciedla wartości i wizję firmy oraz zgodność z Kodeksem Postępowania.

Działalność sponsoringowa nigdy nie może być wykorzystywana w celu uzyskania przewagi w określonej transakcji biznesowej. Sponsoring nie powinien być stosowany jako próba ukrycia łapówki. Żaden z przedstawicieli firmy działający w imieniu Caverion nie może zgodzić się na oferowanie jakiejkolwiek korzyści, która przez stronę trzecią może być interpretowana bezpośrednio lub pośrednio jako łapówka. Caverion nie prowadzi działalności sponsoringowej na rzecz partii politycznych lub indywidualnych polityków.

.

Postępowanie zapobiegające korupcji i łapówkarstwu

Kodeks postępowania jasno określa politykę firmy Caverion dotyczącą korupcji i przekupstwa: Caverion stosuje podejście zerowej tolerancji do korupcji, przekupstwa, praktyk antykonkurencyjnych, dyskryminacji, nękania lub wszelkich działań niezgodnych z prawem.

Poniższe zasady kierują relacjami Caverion z dostawcami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi:

The following principles guide Caverion’s relationship with its suppliers, subcontractors, and other business partners:

  • Caverion nie toleruje żadnych form przekupstwa ani innych nielegalnych płatności w relacjach ze swoimi dostawcami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi
  • Caverion robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiegać przekupstwu, korupcji i przestępstwom urzędniczym

Caverion wspiera otwartą i uczciwą konkurencję na wszystkich swoich rynkach. Caverion przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących konkurencji w każdej działalności i unika sytuacji, w których istnieje ryzyko naruszenia przepisów dotyczących konkurencji. 

Caverion monitoruje swoją politykę antykorupcyjną, badając wszystkie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem swojego kanału etycznego raportowania. Kanał jest internetowym narzędziem do informowania o nieprawidłowościach, dostępnym dla wszystkich pracowników Caverion. Anonimowy kanał informowania o nieprawidłowościach jest używany od 2013 roku, a wszystkie zgłoszenia i zarzuty są badane przez organizację Grupy ds. Zgodności. Ponadto raporty można przesyłać pocztą elektroniczną. Prawo i obowiązek zgłaszania wszelkich wykroczeń jest poparty polityką zakazu działań odwetowych opisaną w Kodeksie Postępowania. Caverion ma podejście zerowej tolerancji dla jakiejkolwiek korupcji lub łapówkarstwa.