W jaki sposób mogę zgłaszać nieprawidłowości dotyczące Caverion?

W Caverion jesteśmy zobowiązani do postępowania w sposób etyczny i prowadzenia działalności w uczciwy sposób. Nasi interesariusze odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu i rozwoju naszych standardów etycznych. Dlatego zachęcamy naszych interesariuszy do zgłaszania obaw, gdy zauważą, postępowanie niezgodne z prawem lub Kodeksem Etycznym Caverion  lub Kodeksem Dostawcy 

Firma Caverion posiada kanał zgłaszania nieprawidłowości caverion.ethicspoint.com udostępniany przez zewnętrznego partnera, za pomocą którego zarówno nasi pracownicy, jak i interesariusze mogą zgłaszać wątpliwości we własnym imieniu lub anonimowo. Wątpliwości dotyczące naruszeń prawa, Kodeksu  Etycznego Caverion lub Kodeksu Postępowania Dostawcy są zgłaszane do Głównego Specjalisty Caverion ds. Zgodności za pośrednictwem tego kanału. W przypadku ogólnych zapytań biznesowych, reklamacji lub innych próśb prosimy o kontakt za pośrednictwem naszych ogólnych kanałów kontaktowych.

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.