Środowisko

Zmiany klimatyczne to temat bardziej aktualny niż kiedykolwiek wcześniej. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC) postuluje ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Sektor budowlany i przemysłowy może zrobić wiele, aby złagodzić zmiany klimatyczne.

~30% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z budynków
40% końcowego zużycia energii w UE pochodzi z budynków

emisję CO2 można zmniejszyć o 20% dzięki digitalizacji

 

Zagrożenia dla środowiska

Działalność Caverion nie wiąże się ze znaczącym ryzykiem środowiskowym. Działalność własna firmy Caverion nie jest zbyt energochłonna. Wytworzone odpady i chemikalia używane w działalności Caverion są poddawane recyklingowi i utylizowane zgodnie z wymogami prawnymi. W większości wpływ na środowisko działalności Caverion jest związany z miejscowym hałasem lub pyłem. Caverion nieustannie śledzi zmiany przepisów dotyczących środowiska na terenie UE oraz w innych krajach operacyjnych.

Electric car.jpg

 

Kompleksowe usługi energetyczne

Czerpiąc z dogłębnej wiedzy na temat obiektów i zaawansowanych technologii budowlanych, eksperci Caverion pomagają klientom w osiąganiu ich celów ekonomicznych i środowiskowych. Dzięki indywidualnie dopasowanym rozwiązaniom, nasi klienci mogą zredukować wpływ swoich budynków na środowisko naturalne bez uszczerbku dla środowiska wewnętrznego i komfortowych warunków pracy. Efektywność energetyczna jest brana pod uwagę już na etapie projektowania. Wpływ na środowisko i efektywność energetyczną nieruchomości rozpatrujemy już w fazie projektowania, a efekty rozwiązań technicznych oceniamy w kontekście całego cyklu życia.

Zarządzanie energią

Dostosowane do potrzeb użytkownika usługi monitorowania i optymalizacji zużycia energii oraz warunków wewnętrznych w całym cyklu życia nieruchomości.

Kontraktowanie wydajności energetycznej (EPC)

Poprawa wydajności energetycznej budynku poprzez dostosowanie i modernizację technologii budynku, np. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, w celu zmniejszenia zużycia energii i poziomu emisji z nieruchomości z gwarantowanymi oszczędnościami.

Kontraktowanie wydajności energetycznej (EPC)

Poprawa wydajności budynków poprzez dostosowania i modernizacje technologii budynku, np. ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, aby zmniejszyć zużycie energii i poziom emisji z nieruchomości przy gwarantowanych oszczędnościach.

Energia odnawialna

Usługi doradcze i projekty w zakresie rozwiązań dotyczących energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna i zaawansowane integracje systemów. Audyty energetyczne i certyfikaty. Przegląd bieżącej wydajności energetycznej, metody naprawcze i strategie działania, spełnienie wymogów obowiązującego prawa.

Wpływ na klimat

W 2019 roku Caverion przeprowadził proces przetargowy mający na celu odnowienie swojej floty, w którym jedną z kluczowych sekcji była ochrona środowiska. Aktualnie firma wykorzystuje coraz większą liczbę samochodów służbowych z napędem gazowym, hybrydowym i w pełni elektrycznym. Caverion stale śledzi rozwój technologii ekologicznych i jest otwarty na zwiększenie liczby alternatywnych, przyjaznych środowisku pojazdów do szerszego wykorzystania w przyszłości. Prace nad uaktualnioną polityką pojazdów firmowych na poziomie Grupy oraz limitami emisji, aby spełnić wymagania nowego i ulepszonego standardu WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) do pomiaru emisji pojazdów, stanowią obecnie priorytet firmy.

Niemniej ważne jest efektywne planowanie tras oraz oszczędna i racjonalna jazda kierowców oraz korzystanie z samochodów bardziej przyjaznych środowisku. W 2019 roku ponownie skupiono się na zmniejszeniu liczby odbiorów ze sklepów, co zmniejsza ilość przejechanych kilometrów i emisji. Emisja CO2 floty serwisowej Caverion nadal spadała do poziomu 16200 tCO2 (2018: 18400 tCO2). Działalność związana z rurociągami i zbiornikami w warsztacie Ylivieska w Finlandii nie jest już uwzględniona w danych za 2019 rok, ponieważ obiekt został sprzedany pod koniec 2018 roku. Stąd duży spadek emisji CO2 z zakresu 2.

Caverion Scope 1-2 CO2 emissions