Total Productive Maintenance

 
TPM -  Globalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

TPM -  Globalne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

 

W jaki sposób możesz zapewnić maksymalną efektywność maszyn, urządzeń, sieci i infrastruktury?

Rozpocznij wdrażanie programu TPM lub zadbaj o dalszy rozwój programu TPM, który już funkcjonuje w Twoim zakładzie.

Na czym polega TPM?

TPM (Total Productive Maintenance) to system globalnego zarządzania utrzymaniem ruchu, który dąży do całkowitej eliminacji awarii, usterek maszyn, wad produkcji, awarii sieci i wypadków przy pracy. Wdrożenie TPM umożliwia uzyskanie maksymalnej  wydajności parku maszynowego dzięki odpowiedniej konfiguracji maszyn i urządzeń dostosowanej do specyfiki i potrzeb produkcji oraz stworzenie globalnego systemu konserwacji, obejmującego prewencję, predykcję i preskrypcję.

Caverion posiada wieloletnie doświadczenie z kompleksowego wdrożenia TPM w zakładach produkcyjnych wywodzących się z różnych branż przemysłu.

Program realizowany przez naszych specjalistów obejmuje między innymi:

  • identyfikację  i eliminację  podstawowych strat występujących na stanowisku pracy: strat
  • dostępności (awarie maszyn i urządzeń,  długotrwałe przezbrojenia) ), strat osiągów (bezczynność, zmniejszona prędkość operacji), strat jakości (braki i przeróbki)
  • przygotowanie programu zapewniającego autonomiczną realizację prac utrzymania ruchu (zakres prac i zadań dla operatora maszyn)
  •  planowanie działań dla komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie prac utrzymania ruchu
  • podniesienie umiejętności pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu (szkolenia teoretyczne i praktyczne obejmujące rozwiązywanie aktualnych problemów, które pojawiają się w czasie rzeczywistym na wydziałach zakładu produkcyjnego)
  • wykonanie dokumentacji, procedur, instrukcji opartych na danych techniczno-ruchowych maszyn
  • wykonanie map drogowych, analiz krytyczności maszyn, harmonogramów przeglądów okresowych maszyn  
  • włączenie, zaangażowanie pracowników z różnych wydziałów (nie tylko z obsługi i utrzymania ruchu) na poszczególnych etapach realizacji programu TPM, TMP AM

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty usług dopasowanej do indywidualnych potrzeb, założeń i wymagań Twojej działalności.

 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane