Wdrożenie programu 5S

 
Chcesz zmniejszyć ilość strat, podnieść produktywność oraz zwiększyć świadomość pracowników? Zaufaj…

Chcesz zmniejszyć ilość strat, podnieść produktywność oraz zwiększyć świadomość pracowników? Zaufaj naszym profesjonalistom i rozpocznij wdrożenie koncepcji Lean i jej bardzo istotnego pierwszego elementu - programu 5S.

 

Na czym polega program 5S?

Zasadniczym celem programu 5S jest stworzenie czystego, uporządkowanego i bezpiecznego środowiska, w którym jest ”miejsce na wszystko i wszystko ma swoje miejsce”.  Działanie takie umożliwi osiągnięcie stabilności operacyjnej, pozwalającej na wprowadzanie usprawnień i ich ciągłe doskonalenie.

W ramach programu 5S wrdażane są kolejno nastepujące działania:

  1. SELEKCJA (Posortowanie wszystkich rzeczy na potrzebne i nie potrzebne. Usunięcie z otoczenia rzeczy nieprzydatnych i nieużywanych. Korzyści: uzyskanie wiele wolnego miejsca oraz powiększenie przestrzeni pracy) 
  2. SYSTEMATYKA (Ułożenie rzeczy przydatnych w sposób uporządkowany i systematyczny. Korzyści : zapewnienie przestrzegania zasady „właściwa rzecz, we właściwym miejscu i o właściwym czasie”. Umożliwi szybkie i bezbłędne użycie potrzebnego wyposażenia)
  3. SPRZĄTANIE (Czyszczenie, sprzątanie, odnawianie i naprawa stanowiska pracy oraz jego otoczenia. Korzyści: usunięcie zagrożenia w postaci np. pyłu i brudu oraz obcych materiałów ze stanowiska pracy, co pozwoli ograniczyć ich niekorzystny wpływ na zatrudnionego oraz realizowane procesy produkcyjne i usługowe)
  4. STANDARYZACJA (Udokumentowanie i ustandaryzowanie wszystkich stosowanych praktyk i rozwiązań. Korzyści: zwiększenie pozytywnego nastawienia zatrudnionych do sposobu wykonywania pracy oraz skutków w postaci poprawy produktywności)
  5. SAMODYSCYPLINA (Stosowanie się do regulaminów, zarządzeń, wytycznych, instrukcji i procedur, utrzymanie praktycznego zastosowania zasad 5S. Zapewnienie, aby pracownicy wiedzieli, jak istotna jest organizacja środowiska pracy, oraz dążyli do ciągłej poprawy. Korzyści: zapewnienie utrzymania zasad kulturalnego współżycia w środowisku pracy)
 

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

 

Usługi powiązane