Zdrowie i Bezpieczeństwo

Najważniejszym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom. Nie wprowadzamy rozróżnienia pomiędzy naszymi pracownikami, kontrahentami wewnętrznymi oraz osobami zatrudnionymi u naszych dostawców.

Obowiązkiem najwyższego kierownictwa Caverion i wszystkich pracowników jest przestrzeganie, utrzymywanie i rozwijanie bezpiecznego środowiska pracy. Doskonałe rezultaty działań w zakresie bezpieczeństwa jest atutem konkurencyjnym i znakiem rozpoznawczym Caverion. Chcemy, aby wszyscy pracownicy posiadali umiejętności niezbędne do bezpiecznego realizowania własnych obowiązków oraz do traktowania bezpieczeństwa jako osobistej odpowiedzialności.

Nad tworzeniem bezpiecznego środowiska pracy współpracujemy z naszymi klientami i partnerami. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa jest dla nas priorytetem. Dotyczy to zarówno naszych pracowników, jak i podwykonawców oraz partnerów. Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek stosować w miejscach pracy wyposażenie ochronne i środki ochrony osobistej.

Koncentracja na wdrażaniu środków bezpieczeństwa

Naszym celem jest stworzenie miejsca pracy wolnego od wypadków. Koncentrujemy się na stosowaniu dokumentacji bezpieczeństwa określającej środki zapobiegawcze i ochronne, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa: bezpieczna praca zaczyna się od właściwego nastawienia, przewidywania zagrożeń i aktywnego zgłaszania uwag dotyczących bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Wypadkom przy pracy zapobiegamy m.in. poprzez:

  • zapewnianie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ogólnych i specyficznych dla danego zawodu,
  • przeprowadzanie regularnych audytów i inspekcji bezpieczeństwa,
  • zachęcanie naszych pracowników do zgłaszania uwag dotyczących bezpieczeństwa i oceny ryzyka przed rozpoczęciem pracy,
  • opracowywanie narzędzi poprawiających ergonomię pracy,
  • wykonywanie przez naszych przełożonych i kierowników obchodów i spotkań dotyczących bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
Caverion LTIFR 2014-2019