Sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, jest kształtowany przez środowisko, które tworzymy wokół siebie.

Budynki wpływają na naszą wydajność, zdrowie i samopoczucie. Inteligentne budynki koncentrują się na swoich użytkownikach, aby zapewnić im komfortowe i zdrowe warunki. Aby to osiągnąć, inteligentne budynki są wyposażone w połączone ze sobą inteligentne technologie, platformy gromadzące dane oraz zaawansowaną analitykę. Umożliwiają one korzystanie z inteligentnych usług i rozwiązań, które pomagają w wydajnym i zrównoważonym zarządzaniu budynkiem. Zrównoważony rozwój wymaga uznania, że budynki są częścią większego ekosystemu. Inteligentne budynki łączą się z sąsiednimi budynkami i całym miastem, aby umożliwić efektywne wykorzystanie i współdzielenie zasobów. W ostatecznym rozrachunku chodzi o stworzenie zrównoważonego, wydajnego i przyjaznego dla użytkowników środowiska, które zapewni im najlepsze wyniki.


Inteligentne budynki zapewniają zrównoważone wyniki dla firm, ludzi i planety.

Energooszczędne funkcje i działania

 

Efektywność energetyczna i operacyjna

Cała technologia budynku jest podłączona do systemu zarządzania budynkiem (BMS), który wykorzystuje analitykę predykcyjną do optymalizacji operacji i przewidywania potrzeb.

Wydajność i dobre samopoczucie

 

Wydajność i dobre samopoczucie dla ludzi

Budynek dostosowuje się do potrzeb różnych użytkowników, zapewnia wygodne i komfortowe warunki pracy oraz zapewnia widoczność warunków panujących w budynku.

Cele zrównoważonego rozwoju

 

Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju

Zużycie energii zostało zoptymalizowane, technologia zmodernizowana, a budynek podłączony do miejskiej sieci inteligentnej.


Rozwiązania dla inteligentnych budynków

 

Konsultacje Caverion SRI

 • Analizujemy poziom inteligencji budynku i przedstawiamy zalecenia dotyczące potrzeb technicznych dostosowane do potrzeb klienta.
 • W oparciu o dyrektywę Komisji Europejskiej EPBD i wspólną metodę obliczania wskaźnika SRI.

Automatyka budynków

 • Działa dwukierunkowo i umożliwia komunikację z podłączonymi systemami technicznymi budynku, np. systemami bezpieczeństwa i ochrony, stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, inteligentnym oświetleniem, systemami energii odnawialnej itp.
 • Optymalizacja zużycia energii jako funkcja (lokalnej) produkcji i zoptymalizowanego magazynowania zielonej energii
 • Zwiększenie komfortu mieszkańców dzięki automatyzacji
 • Zautomatyzować diagnostykę i przewidywania dotyczące konserwacji

Rozwiązania oparte na inteligentnych technologiach i zautomatyzowanej analityce, np.

 • Reakcja na popyt: Ogranicza moc szczytową i reaguje na zmiany cen energii elektrycznej.
 • Caverion SmartView: Podgląd w czasie rzeczywistym operacji, warunków i wydajności budynków.

 
Drapacz chmur

Wyznacz cele dla swojego budynku

Wyznaczając cele, jesteśmy w stanie zmierzyć, jak budynek radzi sobie w porównaniu z założeniami: czy zapewnia dobre samopoczucie ludzi i czy realizuje cele zrównoważonego rozwoju? Typowe cele obejmują:

 • Zdrowe środowisko pracy
 • Wyższa retencja pracowników
 • Wyższa wydajność
 • Wyższe zadowolenie użytkowników końcowych
 • Niższe koszty cyklu życia budynku
 • Niższe zużycie energii
 • Mniejsza emisja CO2
Drapacz chmur

System zarządzania budynkiem

Nowoczesny system zarządzania budynkiem (BMS) jest kluczowym elementem inteligentnego budynku i pomaga ograniczyć emisję CO2. System BMS sprawia, że budynek jest elastyczny i można go dostosować do potrzeb, jednocześnie integrując go z otaczającym miastem.

Dane zebrane przez system BMS mogą być wizualizowane użytkownikom za pomocą ich inteligentnych urządzeń. Użytkownicy mogą zdalnie monitorować swoje zużycie energii, zarządzać funkcjami budynku, takimi jak oświetlenie, chłodzenie lub ogrzewanie, oraz wcześnie wykrywać nieprawidłowości.

 • Ventilation
 • Fire detection
 • Cooling
 • E-charging for vehicles
 • Security systems
 • Solar panels
 • Heating
 • Sub-level building automation systems
 • Lighting
 
Skyscraper_Left_480x250.jpg

Monitorowanie i śledzenie informacji w czasie rzeczywistym w jednym systemie

Dzięki dodaniu systemu BMS budynek stał się bardziej inteligentny i gromadzi ogromne ilości danych. Analiza tych informacji pomaga obniżyć koszty, poprawić warunki w budynku i zapewnić zadowolenie jego użytkowników i najemców.

Caverion SmartView is a platform that provides real-time visibility to the operations, conditions and performance of your buildings.

Caverion SmartView benefits:

 • Access all relevant building data with just a few clicks
 • Benchmark your entire building portfolio
 • Move from reactive to proactive building maintenance
 • Monitor how well SLAs are met
 • Increase building user satisfaction
Skyscraper_Right_480x250.jpg

Zrozumienie gotowości budynku do adaptacji

Inteligentny budynek biurowy obejmuje systemy techniczne budynku, zaawansowaną analitykę i technologię platformy. Zacznij od oceny swojego wskaźnika inteligentnej gotowości (SRI). SRI to analiza poziomu gotowości inteligentnego budynku oparta na unijnej dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i wspólnej metodzie obliczeniowej.

Obliczenie wskaźnika SRI ocenia zdolność budynku do pełnienia trzech głównych funkcji:

 1. Optymalizacja efektywności energetycznej i ogólnych parametrów użytkowych
 2. Dostosowanie działania do potrzeb użytkownika
 3. Dostosowanie do sygnałów z sieci (np. reakcja na zapotrzebowanie na energię)

Dowiedz się więcej o konsultacjach Caverion SRI

 

Zobacz kilka przykładów inteligentnych budynków i obiektów: